Iverksetter rekruttering av innvandrere – Vil ha «etnisk mangfold» på kommunale arbeidsplasser

politiskukorrekt.org

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. KS og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) inviterer til webinar om mangfoldsarbeid i kommunen 9. februar. Der konkluderes det med, at Kommunene som arbeidsgiver har en viktig rolle for å øke andelen innvandrere i arbeidslivet.

Webinaret er digtalt den 9. februar fra kl. 9.15-11.00. Det er gratis å delta. 
Påmelding HER

Iverksetter tiltak for og øke rekruttering av innvandrere til kommunale arbeidsplasser

  • Som arbeidsgiver spiller kommunen en viktig rolle i å bidra med at flere innvandrere får et godt fotfeste og en varig tilknytning til arbeidslivet, på et nivå som er mest mulig sammenfallende med deres kvalifikasjoner og kompetanse.
  • Målet med webinaret er å gi kunnskapsbaserte råd og dele erfaringer om hvor i organisasjonen det kan være lurt å iverksette tiltak for å fremme etnisk mangfold, bedre bruken av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere til kommunene, skriver de.

Kilde – Webinar: Økt mangfold på kommunale arbeidsplasser gir muligheter KS

Les artikkelen direkte fra kilden