I Italia er antallet covid-døde redusert fra 130 000 til under 4000. Var Korona-trusselen en bløff?

Derimot.no

derimot.no:

Vi har publisert denne artikkelen tidligere og republiserer den for å illustrer den triksingen som har foregått med tallene på døde av Covid-19. Hensikten har naturligvis å skremme befolkningen slik at de var villige til å godta meningsløse og grunnlovstridige nedstengninger og vaksinering.

En dødsattest er en legevurdering om hva folk har dødd av. Uten obduksjon kan en ikke vite dette sikkert. Bare et fåtall av covid-døde obduseres og dermed er det åpnet opp for juks. I Portugal slo retten fast at en bare kunne vite sikkert at 159 var døde av covid. De var obdusert. Det offisielle tallet var 17 000. Nå har noe lignende skjedd i Italia.

Knut Lindtner
Redaktør

Antallet Covid-dødsfall i Italia
redusert med over 97 prosent

Italias nasjonale helseinstitutt, som er landets ledende forskningsinstitusjon i helsespørsmål, har drastisk redusert det offisielle antallet Covid-dødstall med 97 prosent.

Årsaken er at «antall døde av Covid» er blitt endret til «antall døde med Covid» av det italienske helseinstituttet, som har nedjustert antallet døde av Covid i stedet for med COVID fra 130 000 til under 4 000, Ifølge avisen Il Tempo.

«Det viser seg at 97,1 prosent av dødsfallene som hittil er blitt tilskrevet Covid, ikke skyldtes Covid direkte. Av de 130 468 offisielt registrert døde av Covid er bare 3 783 direkte knyttet til viruset alene. De øvrige som døde, hadde mellom én og fem ulike sykdommer. Syv prosent av dem som var over 67 år hadde mer enn tre komorbiditeter, og 18 prosent minst to», skriver den italienske avisen.

Ifølge instituttet hadde 65,8 prosent av dem som var blitt smittet og døde for høyt blodtrykk, 23,5 prosent demens, 29,3 prosent diabetes og 24,8 prosent arterieflimmer.  I tillegg hadde 17,4 prosent lungeproblemer, 16,3 prosent hadde hatt kreft de siste fem årene og 15,7 prosent hadde tidligere fått påvist hjertesvikt.

Instituttets nye beregninger innebærer at Covid har tatt færre liv i Italia enn en ordinær sesonginfluensa. Om tilsvarende beregninger var blitt gjort av øvrige nasjoner, ville det resultert i en reduksjon på mer enn 90 prosent av det totale antallet offisielt døde av Covid-19.

Med disse tallene omgjøres Covid-19 i Italia til en svært mild sesonginfluensa.

Fordi myndighetene i så mange land har brukt sin autoritet til å hype trusselen viruset faktisk utgjør, er det lite trolig at beregninger tilsvarende det italienske instituttets vil bli foretatt i særlig utstrekning.

For eksempel lot atferdspsykologer i Storbritannia seg bruke av staten til med hensikt å «overdrive» trusselen viruset representerte ved hjelp av «uetiske» og «totalitære» propagandametoder for på den måten å skremme publikum til å overholde massive smitteverntiltak og andre inngripende forordninger, mange av dem uten hjemmel i lov, andre i strid med grunnloven, ifølge juridiske eksperter. Og det fungerte.

En undersøkelse utført etter den første nedstengningen avdekket at den gjennomsnittlige briten trodde at 100 ganger flere var døde av Covid enn de offisielle tallene viste. I realiteten er omfanget mennesker døde av og ikke med Covid mindre enn en tiendedel av det antallet som offisielt rapporteres av myndighetene.

Til tross for disse oppsiktsvekkende beregningene kan det ikke utelukkes at Italia vil gjøre Covid-19-vaksinen obligatorisk.

Il Tempo, Italia,
oversatt av Erik Engebretsen

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Céline Haeberly

https://www.zerohedge.com/markets/italian-institute-health-drastically-reduces-its-official-covid-death-toll-number

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 11 733 ganger.

Post Views: 12 666

Les artikkelen direkte på derimot.no