I Israels tjeneste under folkemordet

I Israels tjeneste under folkemordet

Nyhetsspeilet
I Israels tjeneste under folkemordet

Nyhetsspeilet.no:

Skrevet av Jakob Nilsen

USA, NATO, EU og Oljefondet

Verdensrekorden i dobbeltmoral er i ferd med å bli slått. USA skal være garantist for fred og frihet, NATO på sin side “vil leve i fred med alle folk”. EU-charteret slår fast “rett til liv” og “personlig integritet”. Og humanitære Norge via Oljefondet. Hva er fellesnevneren: De samarbeider Israel under folkemordet i Gaza.

Har alle sammen blitt nådeløse sionister?

Det virker slik. Og ikke bare nå. De har vært det lenge. La oss ta det vanskeligste først, Oljefondet. Palestinakomiteen uttalt i desember 2023:

— Oljefondet støtter i praksis Israels folkemord i Gaza. Hver gang ei bombe dreper uskyldige sivile renner det penger inn på Oljefondets konto.

https://palestinakomiteen.no/oljefondet-stotter-i-praksis-israels-folkemord-i-gaza/

USA

USA gir våpen til Israel under landets nådeløse bombing av omkring to millioner sivile, halvparten av dem barn, uten noen muligheter til å forsvare seg. Siste informasjon om dette fra NRK 15. mai: “USA klar med våpenpakke til Israel USAs president Joe Bidens administrasjon har orientert Kongressen om at landet sender en ny pakke verdt over 1 milliard dollar i våpen og ammunisjon til Israel.”

https://www.nrk.no/nyheter/usa-klar-med-vapenpakke-til-israel-1.16883603

EU

Hva med EU? Nyhet i Februar: EU ser på mer handel med Israel. Selv om Israel ikke tok hensyn til ordren fra Den internasjonale domstolen for å stoppe folkemordet, meldes det at “EU-kommisjonen undersøkte måter å styrke sine økonomiske forbindelser med Israel på i en tid da det utfører folkemord, ansett som den verste forbrytelsen mot menneskeheten”. EU-kommisjonens president, Ursula Gertrud von der Leyen, stilte seg på Israels side etter angrepet 7. oktober i fjor. En artikkelforfatter: «Og EUs 27 regjeringer – uten unntak – ga effektivt Israel carte blanche til å ødelegge Gaza i oktober ved å uærlig fremstille krigen som en handling av selvforsvar.»

https://expose-news.com/2024/02/29/amid-genocide-eu-eyes-more-trade-with-israel/
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf


Også denne meldingen har kommet: “Den europeiske union har gitt grønt lys til et stort antall nye vitenskapelige bevilgninger til Israel midt i folkemordskrigen på Gaza.” (her)


NATO

NATO skriver så pent i starten av sin traktat fra 1949:

“De stater som er parter i denne traktat bekrefter på ny sin tro på formålene og grunnsetningene for de Forente Nasjoners pakt og sitt ønske om å leve i fred med
alle folk og alle regjeringer.”

Du leste riktig: “Leve i fred med alle folk”.

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1949-04-04-1

Hva gjør NATO i praksis når det gjelder Israel?

NATO-landene Canada og Romania varslet i desember at de ville inngå avtaler med en ledende israelsk våpenprodusent Elbit Systems. USAs handlinger er allerede nevnt.

https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/nato-impressed-israels-genocide-tech

Israel har bombet Gaza i et halvt år, med vestlig støtte. Flere har forsøkt å illustrere hva som foregår både menneskelig og historisk, her.

NATO-sjef Stoltenberg ble spurt på en pressekonferanse i april:

“Og er du bekymret for at et NATO-medlem virker villig og i stand til å gi ammunisjon og våpen til Israel?”

Stoltenberg svarte:

“Så det vi ser nå i Gaza er en humanitær katastrofe. Vi ser lidelse, vi ser at sivile blir drept, og vi så også streiken mot hjelpearbeidere. Og jeg fordømmer streiken. Jeg hilser også velkommen at Israel har gjort det klart at de vil undersøke hva som skjedde. Det viser at krigen som nå pågår har svært alvorlige konsekvenser for uskyldige mennesker: menneskene som bor i Gaza, men også hjelpearbeidere. Og derfor ønsker jeg velkommen innsatsen fra Storbritannia, USA og mange andre allierte for å legge til rette for en slags våpenhvile og en politisk løsning på denne konflikten. NATO som allianse spiller ingen direkte rolle, men jeg hilser innsatsen til NATO-allierte velkommen.”

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_224117.htm

Er det Pontius Pilatus som leder NATO?

NATO-traktaten, Artikkel 2:

«Partene vil bidra til den videre utvikling av fredelige og vennskapelige mellomfolkelige forhold ved å styrke sine frie institusjoner, ved å skape en bedre forståelse av de grunnsetninger som disse institusjoner bygger på og ved å fremme vilkårene for stabilitet og velferd. De vil søke å fjerne konfliktstoff i sin mellomfolkelige økonomiske politikk
og vil oppmuntre økonomisk samarbeid seg imellom.»

Mener de egentlig at sionistene skal styre oss?

De fine ordene og de vakre intensjonene til USA, EU, NATO og Norge er ikke mye verdt virker det som når det kommer til praktisk politikk.

Hvis det er slik at de støtter folkemord eller er likegyldige til det, kan det ikke bare si det rett ut? Det vil i alle fall være frigjørende. Hvis de mener at sionistene skal styre oss, uttrykk det i klartekst. Så langt er jo hykleriet som dominerer eller det forfatteren George Orwell ville kalle nytale. Et propagandasystem der løgnen er det som teller, og vi må alle godta den totale forvrengningen av sannhet som “krig er fred”. I dette tilfelle blir det vel noe slikt som: “Folkemord er frihet” og “frihet er folkemord”, “gode er ondt, ondt er godt”.

Har vi noen gang levd i en mer psykopatisk tidsalder?


Og tillegg klarer ingen av de nevnte og få fram at angrepet i Israel 7. oktober har en rekke kjennetegn på en falsk flagg-operasjon. En styrer fienden en har kontroll over til å foreta et forferdelig angrep på en selv for å rettferdiggjøre en blodig krig eller utryddelse.

Og tror du ikke noe på det, kan du til slutt få et sitat fra Israels statsminister Netanyahu som går på organisasjonen som har fått skylden for angrepet 7. oktober:

“Alle som ønsker å hindre etableringen av en palestinsk stat, må støtte og styrke Hamas og overføre penger til Hamas.”

https://counterinformation.wordpress.com/2023/10/17/bibi-netanyahu-israel-must-support-bolstering-hamas-and-transferring-money-to-hamas/


Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet

Legg igjen en kommentar