I følge Aftenposten er det konspirasjonsteoretikernes feil hvis ikke WHO traktaten går gjennom

I følge Aftenposten er det konspirasjonsteoretikernes feil hvis ikke WHO traktaten går gjennom

olehartattordet.blogg.no
I følge Aftenposten er det konspirasjonsteoretikernes feil hvis ikke WHO traktaten går gjennom

Olehartattordet.blogg.no:

 

Aftenposten er papegøye for WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, der han på Davos møte påstår at det er konspirasjonsteoretikernes skyld at ikke WHO traktaten går gjennom. Tedros dikter altså opp en konspirasjonsteori som skal diskreditere de som stiller kritiske og relevante spørmål rundt traktaten istedet for å konkretisere hva det er som er konspiratorisk ved kritikken.

3 minutter og 45 sekunder ut i Aftenpostens lydartikkel, så blir det sagt at i Debatten på NRK den 19. oktober 2023, så garanterte Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt at WHO IKKE ville få noen overnasjonal kontroll hvis traktaten går gjennom. Garantier han ikke er i noen posisjon til å gi.

Bjørkholt påsto også, fortsatt uten dekning i virkeligheten, at Norges befolkning vil ha mulighet til demokratisk behandling av avtalen. Dette er også en løgn. Avtaleforhandlingene er hemmelige fram til avtalen blir vedtatt. Det er ikke noe innsyn og ingen påvirkningsmuligheter fra det norske folket. Så blir avtalen vedtatt og da vil den i praksis ble klubbet gjennom i Stortinget. Det norske folket vil ikke bli spurt, vil ikke få ytre seg og vil i praksis være fratatt sin stemme.

 

Hvis man ikke kan konkretisere hva som er galt med andres påstander, men må bruke ordet konspirasjonsteori, så forstår man ikke hvordan man argumenterer eller så bruker man med viten og vilje en hersketeknikk for å unngå saklig debatt.
Folk flest som bruker ordet konspirasjonsteori har ikke satt seg inn i hva den saken som de kaller konspirasjonsteori er for noe, de har bare hørt at andre kaller den for en konspirasjonsteori, og dermed så TROR de at det er en konspirasjonsteori fordi noen har sagt at det er det. Dette er menneskelige papegøyer og man kjenner igjen slike ved at de IKKE kan eller vil konkretisere.

Når noen sier til deg at at det du formidler er en konspirasjonsteori uten at de konkretiserer hva som er feilaktig i det du formidler så er du utsatt for dette – Ad hominem – nedsettende analogier:

Istedet for å fornærme en person direkte trekker man en analogi i den hensikt å gjøre ham eller henne til latter eller stille vedkommende i et dårlig lys. Motstanderen eller den måten vedkommende opptrer på sammenlignes med noe som man vet vil vekke negative reaksjoner blant tilhørerne eller leserne.
Denne tankefeilen/hersketeknikken er en luring fordi den bygger på de assosiasjonene som tilhørerne selv gjør seg ut fra det bildet som fremsettes. Nedsettende analogier er en tankefeil/hersketeknikk fordi de støtter seg til irrelevant materiale som påvirker slutningen.
De som kynisk bruker konspirasjonsretorikken, altså de som bevisst bruker den som hersketeknikk for å latterliggjøre og få fokuset vekk fra sak slik at de i stedet kan få rettet den mot personer som stiller spørsmål ved saken, de er ikke interessert i oppklare om spørsmålene som blir stilt er riktige eller gale, de er kun interessert i å få dem som stiller spørsmål til å virke upålitelige.
Men det som er interessant er at konspirasjonsretorikken ikke lenger har den effekten den hadde, flere og flere ser hva slags hensikt de som bruker den har, slik at når den blir brukt som ammunisjon så rikosjerer den ofte og rammer avsender i stedet for den planlagte mottaker.

Når noen bruker slike hersketeknikker mot meg, så stiller jeg dem disse spørsmålene:

Vet du om dette er en konspirasjonsteori eller antar du det? For hvis du vet at det er konspirasjonsteori så regner jeg med at du uten problem kan plukke det i fra hverandre og vise til det du mener er feilaktig. Hvis ikke så er det jo slik at alle kan si at noe er en konspirasjonsteori uten at man konkretiserer hvorfor det er det, eller er det slik at det kun er noen utvalgte som kan bruke det som trumfkort? I så fall hva er kriteriene for å bli en slik utvalgt en?

 

“WHOs krav om en global pandemilov og endrede helseregler i verden er skandaløst. Faktisk er det WHO som sprer feilinformasjon, og tar til orde for pseudovitenskapelige tiltak mot pandemier.

Det sa Dr. Scott Atlas, tidligere rådgiver i Det hvite hus, til Fox News’ Laura Ingraham. Organisasjonen burde ikke motta mer finansiering, men i stedet bli gransket nøye. Noen må ta ansvar for WHOs «grove inkompetanse» under covid, sier han.

Verdens helseorganisasjon, WHO, er nå bekymret for at de ikke skal lykkes med å få gjennomslag for sin globale pandemiavtale. Dette er på grunn av «falske nyheter, løgner og konspirasjonsteorier».

Men ifølge Dr. Scott Atlas, tidligere professor i nevroradiologi, er det WHO selv som har «brutt tilliten til offentlige helsemyndigheter», ikke minst i USA, sier han
Regelverket skal også «definere helsekriser» i de enkelte landene.

– Dette er påskuddet til alle mulige mandater som vi nettopp har levd gjennom, påpeker Scott Atlas. Ingen suveren nasjon ville ønske dette. Ifølge Atlas er det WHO som faktisk er den største sprederen av feilinformasjon.

De støttet Kinas løgner, sier han, og sto ifølge ham også bak Kinas forsøk på å forhindre en undersøkelse av viruslaboratoriet i Wuhan.

– Dette er skandaløst. De sa at Kina er en modell for pandemihåndtering, med de mest barbariske menneskerettighetsbruddene i moderne historie..”

 

 

“Sist WHO lot verden få se forslagene til endringer, var de allerede svært vidtrekkende:

WHO skal kunne:

1) Bestemme hva som skal til for å sette noen i isolasjon.

2) Velge hvilke medisiner alle leger i alle land skal bruke mot en aktuell sykdom.

3) WHO skal selv godkjenne nye vaksiner og medisiner.

4) Velge de produsentene av vaksine som skal brukes i alle medlemsland.

5) Bestemme om de som ikke vil ta en vaksine skal tvangsvaksineres.

6) Innføre ett digitalt globalt vaksinasjonssertifikat.

7) Bestemme hvordan identifiserbare helseopplysninger som handler om én person skal kunne offentliggjøres.

8) Bestemme hvor lenge folk skal sitte i karantene selv om de ikke selv har symptomer på sykdom.

Morten Walløe Tvedt oppsummerer rekkevidden av den reviderte WHO-traktaten:

Dette vil innebære at Norge mister selvbestemmelsen og overfører råderetten til Generaldirektøren i WHO. Er det mer overnasjonal styring av helseretten WHO og Helse- og omsorgsministeren ikke vil at det norske folk skal få vite om?”

 

 

“Siden WHO er opprettet gjennom FN-systemet er det nok mange som forestiller seg at dette er en nøytral internasjonal organisasjon med en avbalansert og transparent styringsmekanisme. Det er en illusjon. På italiensk sier man Chi paga il pasta decide il menu, altså den som betaler, bestemmer menyen. Og hvem finansierer WHO?”

 

Trust WHO, dokumentar fra 2018 som avslører sannheten om Verdens Helse Organisasjon. Se hele filmen her.

 

Anbefalt og relatert lesing:

 

https://steigan.no/2023/10/betenkning-om-rettsutviklingen-i-verdens-helseorganisasjon-who/

 

https://steigan.no/2023/11/5-ting-du-ma-vite-om-who-forhandlingene/

 

https://steigan.no/2023/12/professor-morten-walloe-tvedt-brudd-pa-demokratiets-spilleregler/

 

https://steigan.no/2023/11/skal-vi-virkelig-bringe-who-sitt-ensrettede-helsediktatur-til-norge/

 

https://steigan.no/2024/01/vil-stortinget-ga-som-sovngjenere-inn-i-konstitusjonell-krise/

 

https://steigan.no/2024/01/endringene-i-smittevernloven-noen-nokkelpunkter/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen direkte på Olehartattordet.blogg.no

Legg igjen en kommentar