Hva er det egentlig med 5g, jeg fikk Ragna Heffermehl til å komme og fortelle litt.

Podcasten uten navn

https://www.youtube.com/watch?v=TQscVtiq0O4
Mange slides i denne podcasten, Youtube er et alternativ. Ragna Heffermehl: "I motsetning til det mange tror, er majoriteten av forskerne innen feltet overbevist om at mikrobølger fra trådløse nettverk utgjør en betydelig helserisiko. Her legger tidligere 5G-aktivist i Miljøvernforbundet fram noe av det forskningen har vist, samt noen av mange eksempler på hvordan bransjen manipulerer vitenskapelige og byråkratiske fora. Ragna Heffermehl har bakgrunn i fluidmekanikk fra Universitetet i Oslo, og har jobbet som lærer i ungdoms-og videregående skole." Les artikkelen direkte fra kilden