Helena Edlund: Tanker før søndagen #20

DocTV

DocTV:

«Hvordan skal vi be?»

Disiplenes spørsmål kunne også vært vårt, for det hender nok at vi ønsker å be, men at ordene rett og slett ikke vil dukke opp. Men Jesus hadde et svar: «Slik skal dere be» – og det samme ordene som bar disiplene har båret kristne gjennom to årtusener. I dag bærer de deg og meg.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

6. søndag i påsketiden:

«Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.»

[For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.]

Matt 6:7–13