Helena Edlund: Tanker før søndagen #07

DocTV

Matrix-filmene ga opphav til uttrykket «red-pilled», det vil si å oppleve et øyeblikk av forandring som får en til å se på seg selv og omverdenen på en helt ny måte. Når du først har fått den nye innsikten, er det ikke mulig å gå tilbake. Livet vil aldri bli det samme.

Det øyeblikket av endring kan være skremmende, uansett hvor godt forberedt vi tror vi er. Men når den trygge grunnen forsvinner under oss, da er Gud der for å skape noe nytt og bedre med oss ​​– og for oss. Og Gud møter oss med et kall som gir kraft: «Reis dere, og vær ikke redde!»

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

Kristi forklarelsesdag:

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»

Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.

Matt 17,1-8