Har man lov til å forsvare seg selv mot tvangsvaksinering? Hva sier nødvergeloven?

Har man lov til å forsvare seg selv mot tvangsvaksinering? Hva sier nødvergeloven?

olehartattordet.blogg.no
Har man lov til å forsvare seg selv mot tvangsvaksinering? Hva sier nødvergeloven?

Olehartattordet.blogg.no:

 

Fantastisk bra intervju med en utrolig modig norsk politimann, men det mest fantastiske er at hun som intervjuer ham, spør ham om nødvergeloven og om vi har lov til å forsvare oss hvis noen prøver å tvangsvaksinere oss. Hun er den eneste jeg vet om uten om meg selv som har spurt om det, enda det er et av de viktigste spørsmålene, hvis ikke det viktigste som kan stilles i sammenheng med tvangsvaksinering. Hvorfor ikke dette spørsmålet har blitt fremmet av flere vet jeg ikke, men jeg skulle ønske det ble stilt oftere og at folk med innsikt i temaet kunne svart på det, særlig med tanke på at Verdens Helse Organisasjon ene og alene kan fremtvinge slik tvangsvaksinering i en ikke alt for fjern framtid.

 

“I utgangspunktet kan nødverge ikke brukes mot offentlig myndighet. Unntak er gjort der myndighetsutøvingen er ulovlig, og den som gjennomfører den, opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt. Dette følger av § 18 tredje ledd.”

 

Les mere om nødverge og nødrett her.

 

“Forslag til revidert IHR innebærer et én person, direktøren i WHO, alene skal kunne pålegge Norge å stenge skoler, butikker, restauranter – arbeidsplasser for personer som en antar er smittet, innføre strenge kontrolltiltak på grensene til Sverige og pålegge oss og alle medlemsland vaksinasjon med en helt ny og lite utprøvd vaksine, som WHO selv har godkjent. Vil vi gi én person en slik makt og myndighet?

I desember 2022 la WHO ut en sammenstilling av alle forslagene til en revidert Internasjonal helseregulering (International Health Regulations). Det ligger mer enn 300 ulike forslag på bordet. Den 21. mai 2023 bad Generaldirektøren i WHO forhandlerne om: «Bold amendments to IHR, to improve their implementation,» eller på norsk: «la oss få dristige endringer i IHR, så vi kan håndheve reglene bedre». Underforstått overfor land og deretter overfor mennesker.

Mange av forslagene som lå på bordet sist WHO og Helse- og omsorgsministeren lot verden se forslagene, var allerede svært dristige, som for eksempel at WHO skal kunne:

1) Bestemme hva som skal til for å sette noen i isolasjon.

2) Velge hvilke medisiner alle leger i alle land skal bruke mot en aktuell sykdom.

3) WHO skal selv godkjenne nye vaksiner og medisiner.

4) Velge de produsentene av vaksine som skal brukes i alle medlemsland.

5) Bestemme om de som ikke vil ta en vaksine skal tvangsvaksineres.

6) Innføre ett digitalt globalt vaksinasjonssertifikat.

7) Bestemme hvordan identifiserbare helseopplysninger som handler om én person skal kunne offentliggjøres.

8) Bestemme hvor lenge folk skal sitte i karantene selv om de ikke selv har symptomer på sykdom.

I vurderingen av konsekvensene av disse forslagene kan det være greit å vite at kun 20 prosent av budsjettet til WHO kommer fra den faste medlemsavgiften fra medlemslandene, og at vaksineprodusenter er blant de store sponsorene til WHO. Den 5. juni inngikk EU og WHO en overenskomst om at WHO skal utvikle EUs digitale vaksinesertifikater på globalt nivå.

Forslagene til IHR innebærer at Generaldirektøren skal kunne gi såkalte anbefalinger. De er i dag definert som ikke-bindende. I den nye teksten strykes henvisningen til at anbefalinger ikke er bindende.

Ordet i seg selv høres stadig ut som nettopp, en «anbefaling.»

Men i forslaget fra desember 2022 så skal land være bundet til å sette i gang og sluttføre gjennomføringen av anbefalingene uten noen forsinkelse. Det som kalles for anbefalinger blir med andre ord bindende.

Hvis Norge er forpliktet til å umiddelbart sette i gang et tiltak, så gir det liten praktisk forskjell om vedtaket kaller seg for en anbefaling.

Dette vil innebære at Norge mister selvbestemmelsen og overfører råderetten til Generaldirektøren i WHO. Er det mer overnasjonal styring av helseretten WHO og Helse- og omsorgsministeren ikke vil at det norske folk skal få vite om?

Under åpningen av ett forhandlingsmøte nå i våres diskuterte forhandlerne hvordan WHO skulle kunne stanse desinformasjon om hva de drev med.

Hvis offentligheten ikke har tilgang til de seneste forhandlingsdokumentene, blir det vanskelig for samfunnet å kunne diskutere om de rettsreglene de forhandler er slike vi ønsker i Norge.”
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/er-det-noe-ingvild-kjerkol-og-who-er-redde-for-at-vi-skal-fa-vite/o/5-95-1163997?fbclid=IwAR1wxX2xZrowz6VgdVLfjSlkuj6YrWsDsfSBlJCScPP1YxwA4z0gvwavxHE

 

Relatert og anbefalt lesing:

 

https://folketing.no/nurnbergkodeksen/

 

https://tidsskriftet.no/2019/02/essay/nar-medisinen-gar-i-ondskapens-tjeneste

 

https://sykepleien.no/2016/09/medisinens-mote-med-ondskap

 

https://sykepleien.no/forskning/2015/01/sykepleie-og-ondskap

 

https://olehartattordet.blogg.no/stavanger-aftenbladet-tar-et-oppgjor-med-myndighetenes-c-19-desinformasjon.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/sakalt-long-covid-er-et-resultat-av-kronisk-langtidsbruk-av-munnbind-ifolge-en-ny-tysk-studie.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/nar-forskning-blir-et-verktoy-for-politisk-og-okonomisk-vinning.html

 

 

 

 

Les artikkelen direkte på Olehartattordet.blogg.no

Legg igjen en kommentar