Har de mange som opererer bak fiendens linjer? Hvordan klarer Russland å ramme forsyninger og utstyr fra vest?

Derimot.no

Krigen vi ikke får høre om

Av pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård

I Ukraina foregår en krig som TV ikke viser: Russiske tiltak mot NATOs leveranser av våpen og ammunisjon til de ukrainske styrker.

Et effektivt hemmelighold av hvor luftbroene fra NATO lander med materiell til de ukrainske styrkene hindrer en artikkel.  Å stanse tilførslene av materiell og forsyninger til de ukrainske styrkene blir følgelig en viktig oppgave for de russiske militære. 
   

Fant et oppslag om at russiske ‘terrorister’ hadde mislyktes med å sabotere luftveiene i Ukraina, som indikerer at russiske partisaner opererer i Ukraina, mest sannsynlig i vest der hvor de amerikanske, britiske og antakelig tyske transportflyene lander med materiell og ammunisjon.    

Tre store flyplasser som kunne være egnet som  endepunkt for en luftbro er blitt ødelagt av russiske missiler.    

Ukraina vest for den mektige floden Djnepr utmerker seg som et eldorado for ukrainsktalende russiske spesialsoldater. Med kryptert samband til ledelsen som har sine spioner i Polen kan kjøretøykolonner angripes og ranes. Med stjålne kjøretøyer kan partisanene fort forsvinne etter en operasjon, gå i dekning og forberde seg til nytt oppdrag.     

Uansett hvor godt sikret en mottaksbase for luftbroen er, vil dyktige partisaner finne veier til å ødelegge slike.      

Sovjetsamveldets erfaringer med effektive partisanavdelinger i annen verdenskrig tilsier at i Ukraina vest for Djnepr nå ligger åpent for en omfattende partisankrigføring.

  Historien om luftbroene og partisanene vil bli kjent når krigen er slutt. 

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 15

Les artikkelen direkte på derimot.no