Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Podcasten uten navn

https://www.youtube.com/watch?v=iTl_3ACrYOw
Nav skandalen, coronapass og kan rettsvesenet gjøre den jobben de er satt til å gjøre? Nemlig og forhindre at den utøvende makten ikke begår maktmisbruk og begrenser borgernes frihet eller overstiger grensene som er pålagt ved lov. Les artikkelen direkte fra kilden