Globalister fortsetter kampanjen, selv om arenaen er en annen Krigen mot menneskeheten

Derimot.no

Oversatt av Rosa Lux

Imperiet bryr seg ikke mer om ukrainerne enn det de bryr seg om menneskene i sine egne land. Det handler om kontroll over menneskeheten.

Den nåværende situasjonen i Ukraina har igjen gitt liv til de løgnaktige vestlige mediene og sendt dem ut i anti-russisk vanvidd. De siste to årene har media entusiastisk presset på det folkemorderiske Covid-narrativet på vegne av den globalistiske fraksjonen. Uansett hvilken troverdighet de hadde før Covid, har de nå ødelagt den med sine nådeløse løgner. Med en forbløffende mangel på selvbevissthet presser de nå frem den anti-russiske fortellingen, som de prinsippløse og tankeløse individer de er. De ignorerer både fakta og kontekst, og fremmer nådeløst krigspropaganda for å rettferdiggjøre denne fiendtligheten mot deres egne beleirede befolkninger.

Den uheldige realiteten er at til tross for enestående mistillit til media, virker propagandaen. Anti-russisk stemning øker i hele Vesten. Vi har vært vitne til de samme fenomenene med den rabiate anti-Kina-narrativet som kommer fra vestlige myndigheter og deres klientstenografer i media. Budskapet er klart, med mindre du er en fleksibel marionett fra det anglo-amerikanske imperiet, så er du åpenbart ond og må ødelegges.

Sannheten er selvfølgelig dypere, den virkelige krigen globalistene kjemper er mot innbyggerne i alle land på jorden. Ettersom Covid-grusomheten nå holder på å bli avslørt, er undertrykkelsen av folket det eneste alternativet som er åpent for New World Order Davos-kabalen. Som alltid har vært tilfelle, er en krig i utlandet den beste unnskyldningen for å innføre tyranni hjemme. De vestlige nyliberale regjeringene i Amerika, Canada, Australia og det meste av Europa har ikke råd til å bli fjernet fra makten. Folkets fulle sinne vil bli sluppet løs med full krat mot de som påtvunget dem den folkemorderiske Covid-løgnen. Trudeau, Macron et al vil bli holdt ansvarlig (på en eller annen måte) for deres sentrale roller i denne grusomheten. De kan ikke tillate at det skjer, de har for mye å tape.

Den tragiske og unødvendige konflikten i Ukraina kan sees på som det store “Great Reset War”. Selv om det er rettet mot Russland for medieformål, er dets egentlige mål ytterligere å underkaste folkene i deres egne land. Den vestlige nyliberale agendaen svikter på alle fronter, økonomisk, sosialt og moralsk. Kabalen har ødelagt de en gang velstående og frie samfunnene som de styrte. Den dystopiske fremtiden som de har planlagt for verden er nå tydelig for alle. Den har vært utstilt i Canada og Australia, New Zealand og i hele Europa. Det er et prospekt som burde skremme alle.

“The Great Reset” er Kabalens måte å sikre at de samme globalistene som kastet verden inn i kaos, fortsatt har ansvaret etter den kommende uunngåelige kollapsen. Den grønne agendaen og den 4. industrielle revolusjonen handler om å avindustrialisere verden og ødelegge vellykkede industrielle konkurrenter som Russland og Kina. Ikke overraskende, hverken Russland eller Kina, sammen med India og Iran går med på denne lumske planen. De er ikke alene, mange land fra Afrika, Sør-Amerika og Asia trekker også mer mot den russisk/kinesiske banen. Alle har gode grunner til å være mistroiske og sinte på imperiet. Kabalen er svak og sviktende, den har skapt mektige fiender som er formidable hindringer for den nye verdensordenen og den store tilbakestillingen. Forvent at dette vil oppmuntre andre land til å motstå imperiets planer.

Imperiet bryr seg ikke om ukrainerne mer enn det de bryr seg om menneskene i sine egne land. Det handler om å opprettholde kontroll over menneskeheten. President Putin kjemper i hovedsak ikke mot Ukraina, han kjemper mot NWO. Og det er alles kamp. Kampen som blir ført av Vesten er for det vestlige folks sinn, slik at de kan rettferdiggjøre innføringen av ytterligere tyranni. Inntil nylig har president Putin vist en utrolig tilbakeholdenhet, til tross for de uopphørlige løgnene og aggresjonen, har han drevet med fred og diplomati. Dette har ikke blitt gjengjeldt, det har blitt møtt med flere løgner og provokasjoner. Den har blitt møtt med bare to alternativer, kapitulere eller motstå – han har motstått. Russlands kamp er kampen for alle folk som verdsetter frihet og motsetter seg tyranni.

Vi er alle russere nå.


Rosa Lux er et pseudonym, Derimot.no kjenner identiteten.
Artikkelen er hentet herfra:
https://www.strategic-culture.org/news/2022/03/05/the-war-on-humanity/

44 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 45 ganger.

Post Views: 100

Les artikkelen direkte på derimot.no