Gledesrop fra deler av norsk venstreside: Utsett velferdstiltak! Rust opp, rust opp!

Derimot.no

Fra Zimmerwald til Nato og EU

Jan Hårstad

Det som er beundringsverdig er hvordan de ledende spaltister i Klassekampen har viet store deler av livet sitt til å utradere historien om arbeiderklassens kriger mot krigen. Et slikt høydepunkt var Zimmerwald konferansen i Sveits i sept. 1915 hvor femti sosialister møttes for å få slutt på den imperialistiske krigen.

Første forutsetning for det, mente mange, var å ekskludere tilhengere av Karl Kautsky fra en oppbygging av en Tredje Internasjonale. For Kautskyanerne bevilget penger for fortsatt krig og understøttet sine nasjonale krigsregjeringer.

Deltakere på Zimmerwald-konferansen: Krig mot krigen!

I dag er alt snudd på hodet og ingen har hørt om Zimmerwaldkonferansen som var innledningen til Oktoberrevolusjonen og novemberrevolusjonen 1918 i Tyskland.

Absolutt alle som lufter seg i Klassekampen om den internasjonale krigen i Ukraina beveger seg på verdensimperialismens terreng. Veteran Olav Randen kommer med forslag om at Nato skal bli pasifistisk og gammel SVer Vegard Bye anbefaler nå både Nato og EU. (14. mars 2022)

Den aller største bløffen så langt er at Nato og EU ikke kriger i Ukraina. Ikke har de bygd opp biolabs og ikke har de utdannet Azov-folkene og ikke har de i årevis opptrådt som instruktører for moderne våpen: Tow Missilen, Javelin raketten og Stinger.

Først ga USA military aid til 350 millioner dollar, så kom 200 millioner denne weekenden.

Toppmøtet til EU i Versailles høynet prisen på våpenleveranser til 1 milliard euro.

Tyskland satte av et eget fond på 100 milliarder til opprustning av Bundeswehr og både Tyskland og Japan ønsker seg nå atomvåpen. Her skal det kriges.

Disse enorme krigsbevilgningene vil naturligvis sammen med de økonomiske sanksjonene være klassekamp ovenfra mot folk og arbeiderklasse. Søndag 13. mars var visekanzler Robert Baerbock på tv og sa at vi må regne med massearbeidsløshet og fattigdom i årevis framover.

NATO Is Sending Ukraine More Weapons. How Will Russia Respond? - 19FortyFive

Mange på “venstresiden” mener at løsningen på dagens situasjon er mer våpen og opprustning.

I Frankrike løser man problemet med å heve pensjonsalderen med tre år. Noen må betale for krigen.

Dette er en fullstendig fremmed tanke for Vegard Bye som ikke ser noe «reelt alternativ til Nato i dag.» Framtidshåpet ligger i at «den europeiske aksen i Nato vil styrkes, og kanskje den nordiske om Sverige og Finland går inn. – Ukraina-krigen viser at EU blir en mer og mer uunngåelig arena også for Norge.»

Det man  nå mener på «venstresida» er at Norge blir et tryggere sted såfremt vi intenst melder oss på som deltagere i krigsprosjektene til Nato og Europahæren.

Hva disse går ut på er ingen hemmeligheter. Russland må enten splittes fra Kina via et krigersk regimeskifte, eller totalødelegges etter modell av Irak og Libya. Det er det som har stått på trykk i USAs militære tenketanker i minst fem år.

Så venstresidas prosjekt er overhodet ikke å stanse driften mot en tredje verdenskrig med atomvåpen. Her skal ikke finne sted noen Zimmerwald-konferanse. De vet jo ikke hva det var engang.

Nei, det beste for oss norske er om vi krigsmobiliserer som fanatiske tilhengere av imperialistisk krig i regi av Nato og EU.

 Som tidligere EU-boss Van Rompuy nå henrykt utbryter:

«Deutschland ist geopolitisch erwacht». På norsk betyr dette: Tyskland skal ut på krigsstien igjen.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Vladimir Kush

32 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 32 ganger.

Post Views: 88

Les artikkelen direkte på derimot.no