Gjennomgått sykdom: Gir mer varig og beskyttende immunitet.

Derimot.no

De som overlever  Covid-19 opplever både mer omfattende og varigere immunitet.

Av Rajee Suri.

Folk som har overlevd Covid-19-sykdommen opplever både mer omfattende og mer varig immunitet overfor sykdommen ifølge en ny undersøkelse.

Funnene i denne undersøkelsen, som er den mest omfattende av sitt slag så langt, antyder en bredere forståelse av immunitetens «hukommelse» hos mennesket og dermed også utviklingen av vaksiner mot framtidige koronaviruser.

I denne svært omfattende studien, publisert i Cell Reports Medicine, hadde forskerne 

undersøkt 254 pasienter som hadde hatt alt fra milde til moderate symptomer på SARS-CoV-2-infeksjonen. De ble fulgt opp over en periode på mer enn åtte måneder (250 dager).

Og man fant at deres immun-respons overfor viruset både var sterkere og varte lengre enn ventet.

Funnene deres er oppløftende, spesielt i forhold til tidligere rapporter i løpet av pandemien som  viste at de nøytraliserende antistoffene som ga beskyttelse ikke varte lenge hos Covid-19-pasienter, sa Rafi Ahmed, direktør på Emory-universitetets vaksine-senter, og forfatter av undersøkelsen.

«Undersøkelsen tjener som grunnlag for å kunne definere og forutsi varig immunitet overfor SARS-CoV-2 etter naturlig smitte.

Vi så også indikasjoner i denne fasen av sykdommen, at den naturlige immuniteten fortsatte å vare», sa Ahmed.

Dette var egentlig ikke noe nytt. Gjennomgått sykdom gir bedre immunitet.

Forsker-teamet vil fortsette å vurdere denne kohorten i de neste årene.

Forskerne fant ut at ikke bare økte immun-responsen jo alvorligere sykdommen var, men også jo eldre de tidligere pasientene hadde vært, uansett hvor alvorlig syke de hadde vært.

Så man antyder at det er en ukjent faktor som hadde med aldersrelaterte forskjeller i responsen på Covid-19.

De fulgte altså pasientene i flere måneder, og slik fikk forskerne et mer nyansert syn på hvordan immunsystemet  svarte på Covid-19-infeksjon. Bildet som kom fram var at kroppens forsvars-skjold ikke bare produserte et utvalg av nøytrale antikropper, men de aktiverte visse T og B-celler som etablerte en immunitets-hukommelse. Dermed fikk de mer vedvarende forsvar mot å bli smittet igjen.

«Vi så at anti-kroppene svarte, spesielt IgG-anti-kropper. De var ikke bare varige hos de fleste pasientene, men ble svekket mye saktere enn man hittil hadde antatt.

Det antyder at pasientene genererer varige plasma-celler som kan nøytralisere «piggproteinet» i SARS.CoV2».

Ahmed sa at de som undersøkte var overrasket over å se at også rekonvalesens-pasienter viste økende immunitet mot det vanlige koronavirus men også mot SARS-CoV-1, en nær slektning av de nåværende koronaviruset. Undersøkelsen antyder at pasienter som har overlevd Covid-19 til og med får beskyttende immunitet mot forskjellige SARS-CoV-2-varianter.

Forskerne sier at undersøkelsen på en mer forståelig måte kan identifisere immunitets-komponenter som tilpasser seg og kan føre til helbredelse, og at de kan tjene som  referanse som immunitets-hukommelse kan brukes i SARS-CoV-2-vaksiner.

«Vi kan bygge på disse resultatene for å definere progresjonen av varig immunitet mot nye koronavirus, og som kan gi fornuftig respons om det skulle komme framtidige utbrudd», sa Ahmed.

The National Institute of Health finansierer arbeidet, som er et samarbeid mellom Emory University og Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle, Washington.

Oversatt og noe forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Ben White

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.theepochtimes.com/mkt_morningbrief/covid-19-survivors-have-broad-longer-term-immunity_3928732.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_medium=email2&utm_campaign=mb-2021-08-08&mktids=cd6dd79f5b811d67c9702ccedf953cb2&est=Hu6oGuxdKyqb2NTE9be%2BBCEhVVFT1ObF5R8wnBADQhLdxffDlh4DPvKKcHvq2io%3D

40 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 224 ganger.

Post Views: 443

Les artikkelen direkte på derimot.no