Forsynings- og matvarekrise neste. Eliten setter inn støtet!

alternativ-media.com

Fra Club of Rome til Global Public Private Partnership:

I utgave 5 skrev jeg om etableringen av den privatfinansierte tenketanken Club of Rome (COR) i 1968 og den enorme innflytelsen COR fikk i siste del av forrige århundre, da kanskje spesielt  gjennom rapporter som «Limits To Growth» (1972) og «The First Global Revolution» (1991), som  ikke minst er husket for avsnittet  (under) fra side 115:

Begge rapportene er spennende lesing og gir sammen med annet arbeid et godt bilde av «tidsånden» blant eliten på den tiden. Det er heller ikke vanskelig å se en rød tråd fra COR’s tidlige dager, via Earth SummitAgenda 21, Sustainable Development Goals (SDG), og til dagens mer kjente Agenda 2030, The Great Reset og The Fourth Industrial Revolution. Da jeg skrev dette i mars, gikk jeg glipp av et viktig punkt, og det var Brundtland-Kommisjonens rapport «Our Common Future» fra 1987, det kanskje viktigste bidraget til Agenda 21 og til hvor vi er nå. 

Det kommer da kanskje ikke som en overraskelse at både Gro Harlem Brundtland og FN Generalsekretær Kofi Annan, var medlemmer av COR sammen med David Rockefeller, George Soros, Bill Gates, Al Gore og Bill Clinton,  bare for å nevne noen. Det var disse som tok de første skritt mot «A New World Order», en mangeårig drøm for flere av dem. 

Mye tyder på at den opprinnelige planen var at FN skulle stå for overnasjonal «policy making» og «global governance», men FN var og er et håpløst byråkrati i konstant mangel på finansiering. Agenda 21 vil kreve resolutt handling uten vetomuligheter og kostnadene vil bli astronomisk. En helt ny struktur har derfor vokst frem. Den første fullskala testen av dette systemet har vært Covid-19 pandemien og den påfølgende vaksineringskampanjen. Denne nye overnasjonale strukturen, «The New World Order», er hva som skjuler seg bak «Global Public Private Partnership» (GPPP), et ektefødt barn av World Economic Forum (WEF) og grunnleggeren Klaus  Schwab. 

The New World Order

Vår gamle struktur med suverene nasjonalstater, og følgelig vårt demokrati, blir nå undergravet og erstattet av «The New World Order», som består av seks nivåer. Jeg vil begynne med å presentere  nummer 2 (kommer tilbake til nr. 1), altså det nivået hvor ny global «policy» blir utformet. 

Nivå 2:

Øverst troner Bank For International Settlements (BIS), sentralbankenes sentralbank, som har  ansvaret for vårt globale monetære system, og som koordinerer de fleste sentralbanker, blant dem Norges Bank. Eierskap er synonymt med kontroll. Den som kontrollerer eier. Norges Bank er med  andre ord kontrollert, og følgelig eid, av GPPP. 

BIS og sentralbanksystemet er supplert av en rekke tenketanker og andre private organisasjoner, deriblant, men langt fra begrenset til, WEF, CFR, COR, Chatham House, Rockefeller Foundation, Bill