FN-forslag: Fri flyt av alle mennesker. De skal ha fulle rettigheter der de slår seg ned.

Derimot.no

derimot.no:

Jeg legger ut denne artikkelen på nytt til tross for at konferansen i Marokko vedtok traktaten som ikke er bindende – men som vil være førende også for norsk politikk fremover.

Naturligvis stemte Norge for dette som vil bidra ytterligere til å svekke norske velferdsordninger, men også undergrave U-lands muligheter til utvikling fordi det vil føre til hjerneflukt. Fristelsen til å søke individuell velferd i vesten vil for mange bli langt sterkere enn plikten til å løfte eget land.

Jeg legger den ut på derimot.no for å minne om hva våre politikere stemmer for uten diskusjon i befolkningen og uten å informere de som har valgt dem.

I tider med korona-stengninger av landegrenser stanser naturligvis den ulovlige overføringen (migrasjonen) av mennesker fra Afrika til Europa for en kortere periode. På noe lengre sikt vil korona-saken (som er kortvarig) ikke føre til en endring av den politikken denne artikkelen under viser til: fri flyt av arbeidskraft. Detter er kapitalens frihet og den vil føre til store sosiale konflikter og et nedover-press på lønninger.

At vi nå står overfor en matvarekrise og en kommen sultkatastrofe vil bare forsterke denne utviklingen.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

FN-konferanse i Marokko: Migrasjon er en menneskerett!

FN legger opp til en traktat på en konferanse som skal avholdes i Marokko 10 desember. Her skal det vedtas et dokument om at Migrasjon er en menneskerett. 

Hvis dette er et korrekt er det et radikalt dokument som, under forutsetning av at det gjennomføres, vil kunne føre til kaotiske internasjonale tilstander. Det handler ikke om flyktninger som flykter fra krig og forfølgelse, men om mennesker som ønsker å flytte til land med bedre levekår.

I dokumentet fremholdes også den forestillingen om at migrasjon uansett motiv er noe som må fremmes, beskyttes og støttes.

I Forslaget fra FN-utvalget som er ikke-bindende sies det at migrasjon må sees på som en menneskerett.

I Afrika viser undersøkelser at en stor del av den milliarden som bor på kontinentet ønsker å migrere.

Her heter det blant annet at:

Flyktninger og migranter har de samme grunnleggende rettigheter og friheter som må respekteres, beskyttes og oppfylles i alle tilfeller.

Nesten alle FNs medlemsland med unntak av USA, Østerrike, Australia, Kroatia, Ungarn og kanskje til og med Tsjekkia og Polen forventes å undertegne denne avtalen.

Det foreslås også at hvem som helst skal kunne flytte til hvor som helst av verdens land at det skal informeres om hvilke retter og plikter og regler som gjelder for disse landene.

Og forholdene må legges til rette for at de som migrerer skal kunne finne seg til rette. De ulike mottakerlandene må åpne for kulturelt mangfold og kulturell utfoldelse for de ulike som bestemmer seg for å slå seg ned i et land. Migrantenes kultur og skikker må det også taes hensyn til.

Er Shariadomstoler, steining, kjønnslemlestelse osv. kulturuttrykk som må respekteres?

De skal ha samme tilgang til de sosial velferdsordningen som befinner seg i de landene de ankommer

Pressefriheten må også justeres slik at informasjonen om migranter og fremmkulturelle blir etisk høyverdig:

«Främja självständig, objektiv och kvalitativ rapportering av mediekanaler, inklusive internetbaserad information, inklusive genom att göra medieanställda känsliga för och utbilda inom migrationsrelaterade frågor och terminologi, investera i etisk rapporteringsstandard och annonsering och sätta stopp för fördelning av offentliga medel eller materiellt stöd som på ett systematiskt sätt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot migranter, i full respekt för pressfriheten.»

Det betyr alle alle medier som ikke støtter regjeringens migrasjonspolitikk mister støtte.
Mitt spørsmål er hvorfor vi ikke har hørt noe om dette radikale FN-forslaget. Og hva mener den norske regjeringen om det?

Vi skal ikke bare åpne landets grenser for alle som ønsker seg hit, men vi skal informere om det vi forventer oss av dem og om alle velferdsordningene vi har, noen er helt unike i verdenssammenheng. Og Norge er et lite land mindre enn 1 promille av verdens befolkning.

For de som vil lese hele FN-forslaget er teksten her

Hvis FN-forslaget settes ut i livet vil det vi opplevde i 2015 bli småtteri sammenlignet hva en kan risikere fremover.

For min egen del vil jeg føye til at jeg oppfatter dette som en oppskrift på kaos og nedbryting av alle nasjonale grenser. Det må sees i sammenheng med ønske som om «One World Government» og med globalismen som ideologi. En får da en verden hvor det er fullstendig fri flyt av kapital, varer og arbeidskraft og hvor enhver velferdsordning vil bryte sammen på grunn av tilstrømning.

Dette er ideelt for kapitalismen for de slipper å bidra til alle velferdsordningene og kan få den billigste arbeidskraften som tenkes kan.

Det vil ikke være mulig å opprettholde ordninger med sykemelding med full lønn, mors- og svangerskapspermisjon eller pensjonsordninger, vanlige tariffavtaler og alt som følger med disse av beskyttelsestiltak for lønnstakerne. Disse er forankret i nasjonalstatenes lovverk og avtaler i det nasjonale arbeidslivet.

Og selv om ikke dette vedtaket vil være bindende vil det bli brukt for å fremme utvikling i den retningen. Det vil både  bidra til en lite ønsket utvikling men også til økt mistillit til FN-systemet.

Men hva sier den norske regjeringen?

Knut Lindtner

Tidligere publisert på derimot.no

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 22 021 ganger.

Post Views: 12 117

Les artikkelen direkte på derimot.no