Flommene raser; prøver de å få innført permanent klima-nedstengning?

Flommene raser; prøver de å få innført permanent klima-nedstengning?

Nyhetsspeilet
Flommene raser; prøver de å få innført permanent klima-nedstengning?

Nyhetsspeilet.no:

Klikk, her, for NVEs magasinstatistikk, hold musepeker på svart linje, velg uke 33 og les tallene: «Fyllingsgrad er ikke noe som endrer seg i rykk og napp, så den skulle i alle fall ha økt med minst 3% hver eneste uke etter uke 29 hvor fyllingsgraden var 73.2% og økningen hadde vært rundt 3% per uke siden våren da strøm-forbruket var større.

Det rapporteres 78.7% fyllingsgrad i uke 33, mens det med normal økning på 3% per uke skulle ha vært 85% fyllingsgrad. Siden fyllingsgraden faktisk økte 4% den uken det ikke ble foretatt nedtapping, kan vi regne med at vi er blitt svindlet for 16% stigning mellom uke 29 og uke 33. Da skulle vi altså ha hatt 89% fyllingsgrad nå.» Var det dette vannet som forsvant inn i ekstremværet Hans?

Å kunne skape regnvær, må være en Guds gave for bøndene. Bare det ikke kommer for mye, for da blir det flom. Men vi har demninger hvis porter kan åpnes og lukkes, da blir det jo ikke flom. Såfremt ingen ødelegger en port med vilje? Og har noen kontrolltavla for vannutslipp fra vannmagasin skjult inne i fjellene foran seg, kan de redde dalførene fra flom, men også omvendt, de kan skape ekstremflom. Og det er mye penger i vann, fordi den skaper strøm. Men det er også mye penger i flom, fordi det kan tilskynde den globale oppvarming, og FN må etablere en verdensregjering for å redde verden. Ihvertfall er det det de arbeider for, med alle midler.

Fra brannruinene Lahaina, Maui, Hawaii, over 1100 døde…de kaller det global oppvarming (foto, her). Mens det i virkeligheten er påtenning. Rett utenfor 3 ligger Kahoolawe. Den er den tørreste øya i øygruppen Hawaii, fordi den ligger i regnskyggen til Maui.

Kahoolawe er ubebodd og mangler ferskvannskilder. En tørr øy kan bli forholdsvis varm og med mindre temperatursvingninger enn naboøyer med variabel fuktighet. På Kahoolawe er 34 grader Celsius den høyeste temperaturen som er blitt målt. Nesbyen i Hallingdal har høyere temperaturer – over 35 grader – når vi har de varmeste somrene i Sør-Norge. Nesbyen er varm på tørre sommerdager fordi det ikke finnes avkjølende innsjøer eller fjorder i nærheten. Kahoolawe er behagelig varm hele året, med moderat fuktig luft. Beliggenheten sentralt ute på Stillehavet virker utjevnende på temperaturen. Hverken lokal eller global oppvarming er mulig å registrere på Hawaii-øygruppen, så lenge alle globalist-banditter holder fingrene unna (om Kahoolawe, her).

Ekstra betent blir disse fakta når vi vet at rett sør for Maui ligger selve hovedøya Hawaii – Big Island blir den kalt. Øyas Mauna Loa-observatorium mer enn 3400 meter over havet er det beste stedet for å måle CO2-innholdet i atmosfæren. Observatoriets beliggenhet i Stillehavet gjør at målingene blir globalt representative. CO2-innholdet har økt med nærmere 50% i løpet av de siste 200 år, noe som er veldig positivt for jordas plantevekst. Men ingen snakker om at naboøya Kahoolawe er det mest representative stedet for å måle temperaturen på jorda (om Mauna Loa Observatory, her).

«Ved storflom vil klok manøvrering av vannkraftmagasiner, god vær- og flomvarsling, effektiv kommunal og statlig beredskap, god arealplanlegging og lokale flomsikringstiltak redusere skadeomfanget, » skriver forskere og sjef på NVE (her).

Men hva om vi har utro tjenere i nettopp NVE? Folk som elsker værkatastrofer? Folk som elsker ødeleggelser? Fordi de vil ha en FN-styrt verdensorden, akkurat som tidligere finansminister Kristin Halvorsen fra SV (se her) og Jonas Gahr Støre gikk ut med på NRK-fjernsyn omkring 2011? For da ser jo enhver at værkatastrofene skjer og siden det er sagt på fjernsynet, må det jo skyldes global oppvarming.

Og vi har jo allerede sett at skogene brenner i Hellas og store skogområder antennes  helt av seg selv i Canada? Og værkatastrofen på Maui på Hawaii med langt over 1000 døde, er det ikke merkelig?? Og sitter ikke NVE rett i smørøyet, akkurat som Josef Stalin, som sørget for å ha makten over hvem som telte stemmene etter et valg (her).

Og er det ikke det samme med strømmen, etableres ikke i disse dager en sentralbryter (i Oslo) hvor man kan skru av  strømmen både til oljeplattformene og privathusholdningene på et øyeblikk?

Mens NVE skriver i samme artikkel: «Under en storflom som Hans er det likevel nødvendig med flere tiltak, og for fremtidens storflom må vi bli enda bedre på meteorologisk- og hydrologisk varsling, ha klok manøvrering av vannkraftmagasiner, ha god lokal flomsikring og kommunal planlegging og beredskap,»  men virker det mot en utro tjener, et enkeltmenneske som i de sene kveldstimer skrur på noen brytere og drar i noen spaker?

FNs klimapanel befolkes av så faglig svake personer at mange ikke begriper at temperaturen bør måles der den varierer så lite og så sakte som mulig gjennom året. Men det er umulig å argumentere for at temperaturøkningen skyldes CO2-økningen i et område (Hawaii-øygruppen) hvor det ikke har vært temperaturøkning de siste hundre år. Virkninger følger alltid av årsaker, men når virkningene uteblir, reduseres årsakene til en blanding av løgner og fantasier. Lokal oppvarming er reell mange steder, og skyldes tre ting:

1) Urbanisering med stort energiforbruk i verdens megabyer. 2) Endring av refleksjonsegenskapene på jordoverflaten (albedo). Svart asfalt absorberer mye solvarme og gir lokalt høyere temperatur og 3) Forørkning. Luftas fuktighet dominerer fullstendig over alle andre parametere som påvirker temperaturen. Forørkning hvor det tidligere var frodig skog gir stor reduksjon i luftfuktigheten og medfører høyere dagtemperaturer, som igjen forsterker forørkningen.

Nicole Schwab, 48 år, datter til Klaus Schwab

Dagens effektive dryppvanningsteknologi gir enorme muligheter for å reversere forørkningen i alle jordas ørkener i nærheten av havområder. Men det mangler politisk vilje til å sette i gang de store dryppvanningsprosjektene som kan gjøre enorme områder i Afrika, Arabia og Australia grønne. FNs fanatiske klimaskremsler tillater ikke at naturen får reparere seg selv ved selvforsterkende forgrønning. Alle «truende temperaturstigninger» kommer fra ørkenmålinger hvor fuktigheten blir redusert, oftest ved menneskelige inngrep. Den globalist-skapte illusjonen om global oppvarming kan begraves. Den ligger stein død en liten båttur vest for det nedbrente Lahaina på paradisøya Maui på Hawaii.

Onde globalister står bak branninfernoet på Maui, Hawaii, men ribbes for sine løgner om global oppvarming på Mauis naboøy Kahoolawe. Denne oppvarmingsillusjonen kan mange grådige ulver tjene seg styrtrike på. Bakgrunnen for værkatastrofene er å skape grunnlag for en kommende klima-nedstengning av samfunnene, eller permanent Climate Lockdown, som det også er kalt. Datteren til selveste Klaus Schwab kom ut i offentligheten med den idéen.


Dette betyr at restriksjonene; vi har allerede fartsdumper og dyre bomringer, var fra begynnelsen av fra den samme plan, den permanente Climate Lockdown. Det samme gjelder de rare trafikk-hindringer og fartsbegrensninger, innført dekket bak løgnaktige såkalte logiske argumenter av Statens Vegvesen hvis ledelse er globalister. Men det er meget mere i vente, hvis de får gjøre som de vil. Og det blir ikke hyggelig for noen av oss.


Kunstig nedtapping av fjellmagasiner?

Det fine med vannmagasin inne i fjellet er at det er skjult. Ingen utenforstående fjellvandrer eller fotturist legger merke til at det tappes fra fjellmagasinet, fordi det befinner seg inne i fjellet. Mens det som ligger åpent tilgjengelig for alle vil enhver kunne iaktta, som f.eks. en demning. Den som kan lese statistikk, skjønner at noen spiller med falske kort. Foto: Flom i Jølstra, NVE, her.

Alle moderne norske kraftverk med store fallhøyder har deler av vannmagasinene bygd inn i fjellet for å dempe de farlige trykkstøtene man ellers ville få ved å stanse turbinstrålene brått. NVE røper ikke hvor store disse magasinene er og hvor de befinner seg. Ål i Hallingdal og Aurland er to av stedene hvor vi kan anta at noen av de største magasinene befinner seg inne i fjellet. Steinmassene derfra har vært nyttige for å bygge gigantiske demninger i rimelig nærhet. Steinmasser trengtes også for stamveiutbyggingen mellom Hol og Aurland.

Strømprisene kan manipuleres kunstig ved å skru turbinene av og la vannet strømme videre uten produksjon, noe vi vet skjedde i nedre Telemark da strømprisen ble holdt kunstig høy sommeren 2022. Der kunne vi sjekke ved selvsyn at alt vannet strømmet over flere elvedemninger uten å produsere strøm til tross for at det var tørt vær med svært strenge vanningsrestriksjoner.


En innsider sendte meg en mail hvor han forklarte: «Magasinfyllingen skulle ha vært på rundt 90% nå dersom det ikke hadde skjedd to runder med kunstig nedtapping av fjellmagasiner for vassdragene som munner ut i Drammen og Fredrikstad. Den første dramatiske nedtappingen skjedde mellom uke 29 og uke 31 hvor fyllingsgraden for hele landet stod nesten stille mellom 73 og 74 prosent. Da fikk vi den første storflommen i sommer fra fjellmagasinene uten at demningene i lavlandet ble åpnet på forhånd for å forhindre flommen.» Han skriver faktisk at noen forårsaket flommen. Da NVE er de som bokstavelig talt sitter på kranene, er de de første til å mistenke, hva sier du til det, Kjetil Lund?


Innsideren skriver: «Samfunnsøkonom og AP-finanspolitiker blottet for realfaglig/teknologisk utdannelse er denne toppsjefen for Norges vannressurser. Dette er vår viktigste innenlandske realverdi, hvor nesten alle ressursene befinner seg i «det subsidierte distrikts-Norge». Naturlig rike utkantstrøk som plyndres 24/7 fra Oslo ved hjelp av strømprismanipulasjoner fra time til time og en gigantisk nettleie for nedbetalte strømledninger. NVE og Statnett er de to sentraliserte og monopoliserte plyndringsinstitusjonene som organiserer plyndringen ved hjelp av kraftnettsystemet i og utenfor Norge for å frakte strømmen med store tap lengst mulig vekk fra der hvor den produseres.» Var dette rene kjeltringestreker? Var det lignende lysskye handlinger med vannføring og oppdemming?

Hadde noen fiklet med demningsportene slik at vi fikk noe så merkverdig som en stor norsk sommerflom uten ett eneste overfylt kraftmagasin i høyfjellet? Hadde en anonym gjerningsmann trykket på knappene? Var det kanskje som den ukjente brevskriver sa, han hadde fulgt med på tallene:

«Deretter lot man fjellmagasinene etterfylles mellom uke 31 og 32 slik at fyllingsgraden spratt opp 4 prosent til 77.7% uten noe kunstig tilsig. Etter uke 32 var det ny runde med tømming av fjellmagasiner for å skape flom, ved at fyllingsgraden økte med 1% i stedet for 4%. Fyllingsgrad er ikke noe som endrer seg i rykk og napp, så den skulle i alle fall ha økt med minst 3% hver eneste uke etter uke 29 hvor fyllingsgraden var 73.2% og økningen hadde vært rundt 3% per uke siden våren da strømforbruket var større.»


De hadde fanget 79 pyromaner etter 667 skogbrannene i Hellas (her), ingenting lignende er rapportert etter de store skogbrannene som ennå pågår i Kanada, men det sies forsiktig at noe er forårsaket av lynnedslag, mens noe av mennesker (her), mens utryddelsene på Maui på Hawaii bærer tydelige tegn på bruk av DEW, Directed Energy Weapon, samt værmanipulasjoner mht orkanen som blåste rett utenfor øya og først gav seg da alt var nedbrent, med over 1100 døde (her, her og foto Hurricane Dora 2023 utenfor øya Maui, her).


Tvinger de på oss en permanent klima-nedstengning?

Alt tyder på at dette var kunstig frembrakte hendelser som skulle ligne på at global oppvarming hadde forårsaket dette. Vi har med brutale folk å gjøre, folk om ikke skyr noe for å komme i mål. At det allerede er mange dødsoffer, må være klart. Vi trenger så mange oppegående modige folk som mulig for å kunne stikke mange kjepper i hjulene, vi trenger aksjonsgrupper i hvert kommune som tar ansvaret for mot-strategi mot den overkjøring og rasering av samfunnene vi ser komme mot oss.

Husk at også blant politikere og myndigheter er det folk som er usikre på hva som egentlig skjer, fordi de sitter med gal informasjon. Den som føler seg kallet til slikt vanskelig, komplisert, og som til tider krever en nøyaktig avveining, må være den som gjør det. Viktig oppgave er å spre informasjon, danne sy- og strikkeklubber hvor slike ting kan diskuteres, invitere fagfolk til foredrag og samtaler, det kan skje i bil- og verkstedmiljø, skyte- og jaktforeninger, fotball- og friidrettslag, m.v. Vi skal ikke måtte finne oss i hva myndighetene måtte bestemme.

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet