FDA DØMT TIL Å FRIGI COVID-19 VAKSINEDOKUMENTER

olehartattordet.blogg.no

 

Skrevet av Alice:

 

FDA DØMT TIL Å FRIGI COVID-19 VAKSINEDOKUMENTER:

 

EN FØDERAL DOMSTOL GA TORSDAG FDA 8 MÅNEDER – IKKE 75 ÅR PÅ Å LEGGE FRAM OG FRISETTE ALLE DOKUMENTER RELATERT TIL COMIRNATY VAKSINEN FRA PFIZER.

 

Dokumentene skulle opprinnelig først åpnes om 75 år – nå har en føderal domstol gitt det amerikanske legemiddelverket (FDA) en frist på 8 måneder for offentliggjøring av et sakskompleks estimert til 450.000 sider med informasjon omkring nødgodkjenningsprosessen, sikkerhetsprofilen, aktive og inaktive ingridienser samt bivirkningsrapporter relatert til covid-vaksinen til Pfizer.

AVVISTE FDA`S FORSØK PÅ Å TRENERE
Dommer Mark Pittman i District Court for the Northern District of Texas siterte tidligere president John F. Kennedy i sin prosedyre: “a nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people.”
Pittman avviste FDA`s ønske om offentliggjøring av kun 500 sider av dokumentene pr mnd – noe som ville bety at hele sakskomplekset først ville være åpnet i 2097.
Saken ble fremmet i august 2021 av Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) under Freedom of Information Act (FOIA) bestående av 30 medisinere og forskere tilknyttet Harvard, Yale og UCLA.
I sin 4 sider lange sammenfatning fremsatte Pittman krav om at FDA innen 31. januar 2022 skal legge fram 12.000 sider med dokumentasjon omkring vaksinen. Det gjenstående materialet skal frigjøres med en hastighet på 55.000 sider pr måned – hvor første produksjon skal være ferdig innen 1. mars 2022 og videreføres fram til det totale sakskomplekset er presentert.
Det totale datagrunnlaget på 450.000 sider vil ut ifra en slik tidslinje være offentligjort i løpet av 8 måneder og ikke 75 år hvilket var ønskelig fra FDA`s side.
PHMPT som framsatte kravet – har som inneldninsgvis nevnt bedt om at sakskomplekset omkring Pfizers vaksine offentliggjøres i sin helthet med data omkring sikkerhet, effektivitet, alvorlige bivirkninger samt en liste over aktive og inaktive ingridienser.
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/10/IR0546-FDA-Pfizer-Approval-FINAL.pdf?fbclid=IwAR3PxeqDZOXuXvd-O1p-ZRqsjnOjkK9TqtHo3RMDtFoWv-sI3OLHSUfAH6M
SPEKULTIVE REDEGJØRELSER FRA FDA
Opprinnelig hadde gruppen bak søksmålet bedt om offentliggjøring innen 108 dager – hvilket var den tiden FDA brukte på å hastegodkjenne Pfizers vaksine. FDA avsiste dette og begrunnet det med at de kun hadde 10 ansatte til å ta seg av slike oppgaver – hvorav 2 var nyansatte og uten adekvat erfaring.
Suzann Burk, sjef for FDA’s Division of Disclosure and Oversight Managements agumentasjon belaget seg på at det ville ta 8 minutter for en arbeider å gjennomgå en enkelt side av det 450.000 sider lange sakskomplekset. Hvilket var utgangspunktet for FDA`s ønske om 75 års utsettelse.
Det juridiske temaet fra Siri & Glimstad påpekte at FDA i 2020 hadde totalt 18.062 ansatte og sålede burde ha kapsitet til å prioritere denne type oppagaver av såpass omfattende allmenn interesse.
EN SEIER FOR TRANSPARENS
I sin avslutning anerkjente dommer Judge Pittman FDA`s arbeifdsbyrde i henhold til tidslinjen, men tydeliggjorde de juridisk forankrede kravene i dommen.
“Here, the court recognizes the ‘unduly burdensome’ challenges that this FOIA request may present to the FDA … But, as expressed at the scheduling conference, there may not be a more important issue at the Food and Drug Administration … than the pandemic, the Pfizer vaccine, getting every American vaccinated, [and] making sure that the American public is assured that this was not rush[ed] on behalf of the United States.”
Ved siden av å sitere Kennedy – ble president James Madison gjengitt i Pittmans prosedyre:
“A popular Government, without popular information, or the means of acquiring it, is but a Prologue to a Farce or a Tragedy; or, perhaps, both.
“Knowledge will forever govern ignorance: And a people who mean to be their own Governors, must arm themselves with the power which knowledge gives.”
Advokatfirmaet Siri & Glimstad som representerte gruppen (PHMPT) i den juridiske prosessen mot FDA konkluderte ovenfor Reuters med at saken er en seier for transparens og etterrettelighet.
“This is a great win for transparency and removes one of the strangleholds federal ‘health’ authorities have had on the data needed for independent scientists to offer solutions and address serious issues with the current vaccine program — issues which include waning immunity, variants evading vaccine immunity, and, as the CDC has confirmed, that the vaccines do not prevent transmission.
“No person should ever be coerced to engage in an unwanted medical procedure. And while it is bad enough the government violated this basic liberty right by mandating the Covid-19 vaccine, the government also wanted to hide the data by waiting to fully produce what it relied upon to license this product until almost every American alive today is dead. That form of governance is destructive to liberty and antithetical to the openness required in a democratic society.” https://aaronsiri.substack.com/p/instead-of-fdas-requested-500-pages?fbclid=IwAR0725dy6MIbjE4TLuyNa7hGPQ0Bhgu-Fh6Wm1V-hXgeQquVOEoPn_zMRpk
PHMPT har lovet å publisere alle dokumentene på sin webside.

Les artikkelen direkte fra kilden