EU skal redde oss. Berget føder en mus.

Derimot.no

EU VIL BRUKE 26-43 BILLIONER KRONER DE KOMMENDE TRE ÅRENE, FOR Å FÅ DET 0,0015 GRADER KALDERE

Av Morten Jødal

I 2015 vedtok EU å redusere CO2-utslippene med 40 prosent i 2030, målt mot 1990-utslippsnivået. Dette har de nylig vedtatt å øke til 55 prosent. Hva innebærer denne enorme pengebruken?

Klimamessig: nesten ingenting. Fører vi utslippsreduksjonene inn i FNs klimamodeller, er svaret at dette vil redusere oppvarmingen i år 2100 med 0,004 grader C. Dette tallet formidles imidlertid aldri til oss. Da ville vi selvsagt protestert. Og det er heller ikke riktig, fordi 3/4 av disse utslippene vil overføres til andre land – som karbonlekkasje. Det innebærer at den reelle reduserte oppvarmingen vil være 0,0015 grader. Det innebærer å utsette oppvarmingen i år 2100 med 14 dager. Altså: i stedet for å få en viss oppvarming den 1. januar år 2100, inntreffer hendelsen den 14. januar år 2100. Det er komplett meningsløst, men altså EUs politikk.

EU skal imidlertid ha skryt for å kostnadsberegne denne innsatsen, selv om de alltid underdriver utgiftene med en faktor på 3-4 (i forhold til beregninger fra de beste forskningsinstituttene).

Er dette EU-ledernes ønsketilstand?

Det offisielle EU-estimatet for den nye 55-prosentlovnaden er at den vil koste EU-borgerne minst 12,8 billioner gjennom de kommende tre årene. Altså litt mer enn verdien av et norsk oljefond. Ettersom EU altså bruker ytterst optimistiske økonomiske modeller, vil kostnaden høyst sannsynlig være tre til fire ganger så høy, og nå verdier på 26-43 billioner kroner.

Til sammenlikning kostet covid-19 EU 6,1 prosent av deres økonomiske midler i 2020, eller noe slikt som 10,7 billioner kroner. 

Gjenopprettingsfondet deres er ytterligere 7,7 billioner kroner. 

Dette innebærer at målet om å utsette oppvarmingen med to uker ved slutten av århundret har en kostnad som overstiger utgiftene ved covid-19 samt midlene som er satt av til gjenoppretting.

Og her på hytta i Trysil lurer jeg på om vi virkelig skal arbeide hardt for å redusere temperaturen i begynnelsen av august til under 8 grader celsius?

Forsidebilde: Sergi Ferrete

Tidligere publisert på derimot.no

6 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 401 ganger.

Post Views: 875

Les artikkelen direkte på derimot.no