Et drap som fortsatt har interesse. Hvem var Kennedys drapsmenn?

Derimot.no

Kennedymordet blir en bare langsomt ferdig med. At det var Lee Harvey Oswald som drepte han er det stadig færre som tror på. Men antyder en at særlig CIA har forledet opinionen både i USA og ellers i verden på ulikt vis til å tro det var Osvald som stod bak, da blir en fortsatt kalt konspirasjonsteoretiker. Og hvis en antyder at kanskje CIA hadde noe med drapet å gjøre…

Begrepet konspirasjonsteoretiker fikk sin storhetstid i tilknytning til Kennedy-drapet. Det ble konstruert av CIA noen år tidligere som et eget program (Operasjon spottefugl “mockingbird”) til bruk for å stilne kritiske stemmer i opinionen. Og særlig i etterkant av Kennedydrapet var det effektiv som demper av de som ikke svelget historien rå. Den offisielle Warrenrapporten om drapet måtte det ikke stilles spørsmål ved. Her ble Oswald spikret som den eneste som stod bak drapet.

John Fitzgerald «Jack» Kennedy, også omtalt med initialene JFK, var en amerikansk demokratisk politiker. Han var USAs 35. president 1961–1963 etter å ha representert delstaten Massachusetts i Senatet og Representantenes hus 1947–1960. John F. Kennedy ble drept i et attentat i 1963. Wikipedia

I dag kan en reise dette spørsmålet om hvem som egentlig stod bak, men fortsatt er det heftet følelser til saken. Den er ikke bare historisk selv om det snart er 60 år siden mordet fant sted. Det var mange medier som satset både prestisje og store mengder trykksverte på å videreformidle historien om den ensomme og forvirrete morderen.

Slik sett fortsetter de store mediene med å formidle en virkelighetsforståelse som strider mot fakta. Vi ser dette i dag svært tydelig når det gjelder Afghanistanpolitikken som nettopp havarerte. Når den nå synker til bunns flyter alle løgnene den har overlevet på opp til overflaten, men de som har formidlet disse vil ikke ta i dem lenger. De skal glemmes.

Dermed er Kennedydrapet en av mange historisk begivenheter som vil måtte omskrives i fremtiden. Vi hjelper bare litt til med det her på derimot.no. Vi liker dessuten å repetere og videreformidle synspunkter som de store mediene ikke tør røre med ildtang.

I dag brukes begrepet for alt det er verdt overfor alle som våger å stille spørsmål med hele Covid-politikken som er gjennomført i mange land, seinest av PST som i sin siste trusselrapport bl.a skriver:

Det antistatlige tankegodset er spesielt knyttet til konspirasjonsteorier rundt coronapandemien og massevaksinering. 

Vi finner det derfor helt på sin plass gjennom denne historien å minne om begrepets opphav og tidligere anvendelse.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

KENNEDYS DRAPSMENN KOM FRA EUROPA

Av Steinar Åge Brenden

Sommeren 1962 var den franske president Charles de Gaulle utsatt for flere attentat. Alle var mislykte. Det var drapsmenn tilknyttet organisasjonen OAS som stod bak. OAS motarbeidet Algeries løsrivelse og selvstendighet. 25.november 1963 var de Gaulle til stede i Washington og er avfotografert der han går bak JFKs kiste. Attentatet tre dager før lyktes- JFK ble truffet av flere kuler avfyrt fra flere retninger- altså en kryssild. Dette er avgjørende bevis for et komplott. 

Dette er velkjent. Det som ikke er så kjent er at noen av skarpskytterne som skjøt mot de Gaulle også var aktive under attentatet mot JFK i Dallas 22.november 1963. 

Mafiaen kjenner ingen grenser. De har kontakter fra det ene kontinent til de andre. Dette ble avgjørende i planlegging og utførelse av drapet på JFK. 

Guérini Antoine - Memoires de guerre
Antoine Guerini

                                                                                         

Mafiaen i USA tjente penger på narkotika, heroin ikke minst. Heroinen ble importert fra Sør-Amerika, dit hadde den kommet fra blant annet Frankrike og Sørøst-Asia (Indokina). Den fransk-korsikanske mafiaen var berømt. Marseille var hovedbasen for den. Leder var Antoine Guerini. Denne Guerini var en dreven gangster som rådde over leiemordere når det trengtes. Og med godt samarbeid med mafiaen over hele USA.

Mange var ute etter JFK. Ikke minst mafiabossene i sørstatene i USA. Både presidenten og broren Robert F. Kennedy kjørte hardt mot mafiaen. Navn som Carlos Marcello, Santos Trafficante og Johnny Roselli, var sentrale i dette spillet. De hadde gode kontakter til Frankrike. Kontaktene ble ivaretatt av mellommenn eller stråmenn slik at sporene skulle være vanskelige å følge. Clay Shaw var leder for handelskammeret i Dallas, Texas. Han hadde kontakter både til mafiaen og CIA. Han formidlet trolig kontakten mellom mafiaen i USA og Guerini-kartellet i Marseille, for å besegle kontrakten på JFKs liv. Shaw er den eneste som har stått tiltalt i rettssalen for deltagelse i drapet på presidenten. Statsadvokaten i New Orleans Jim Garrison reiste saken i 1967. Men Shaw ble frikjent. Samrøre mellom CIA og mafiaen er velkjent. Det ble fasttømret ikke minst under 2.verdenkrig (mens CIA hette OSS). Og fra 1959 samarbeidet de om en rekke raid mot Cuba, der hovedhensikten var å drepe Fidel Castro.   

Steve Rivele

Steve Rivele (født 1949) er en fransk journalist som begynte å interessere seg for drapet på presidenten. I 1981 hadde han et møte med Christian David. David (franskmann) var leder for det korsikanske teamet i Sør-Amerika og satt på dette tidspunkt fengslet i USA. David kunne fortelle Rivele at han hadde interessante opplysninger om presidentmordet. Det var David som koblet inn Guerini i historien. David fortalte at han hadde vært kontaktet og tilbudt en sum for å drepe JFK. Dette hadde han avslått. Den ble imidlertid akseptert av tre andre korsikanere, den ene var en leiemorder og narkotikasmugler ved navn Lucien Sarti. Rivele navngir også to andre korsikanere. 

Ifølge David, skjøt Sarti fra bak et stakittgjerde på den gresskledde bakken på Dealey Plaza i Dallas. Det første skuddet som rammet Kennedy, kom bakfra og traff Kennedy i ryggen. Det andre skuddet kom også bakfra og rammet Texas-guvernøren John Connally. Det tredje skuddet kom forfra, fra den gresskledde bakken og rammet Kennedy i hodet. Det fjerde skuddet kom bakfra og bommet. Akustiske studier viser at to av skuddene ble avfyrt nesten samtidig, dette motbeviser teorien om bare en skytter.                                                                                                            

(Det er en ting som skurrer ved denne forklaringen: Kennedy ble truffet av et skudd i strupen. Også dette skuddet kom forfra. Om vi godtar resten blir dette altså ikke 4, men 5 skudd. Alle ble avfyrt innenfor en tidsramme på 6.9 sekunder. Dette umuliggjør teorien om bare en skytter (Oswald). Kennedy ble altså truffet av 3 skudd, ikke 2. Skuddet i hodet var det dødelige. Skuddet i ryggen gikk ikke dypt, og kulen falt ut igjen ved hjertemassasje på Parkland-hospitalet.)

Det skjedde alvorlige lovbrudd og feil ved obduksjonen av Kennedy. Obduksjonen skulle vært gjort i Dallas, men ble i stedet utført i Washington. Den ble gjort av rettsmedisinere med liten trening og som dessuten var overvåket av folk fra det militære.   

Rivele viser til en undersøkelse av mordet gjort av KGB. De trakk omtrent de samme konklusjoner som Rivele. Dessuten ble Rivele kontaktet av kilder innen CIA som også bekreftet teorien. 

Lucien Sarti

Komplottet mot JFK tok form i mai/juni 1963. Det var på den tiden Christian David ble spurt om han ville myrde JFK. Han fant oppdraget for risikabelt. Men Guerini gikk videre. Og noen sa ja til å myrde for penger. Ifølge David var det 3 skarpskyttere i sving i Dallas 22.november, tilhørende den fransk-korsikanske mafiaen. Hvordan ble så kontrakten oppfylt? 

Omkring 2 uker før drapet fløy Sarti fra Frankrike til Mexico City. Derfra kjørte han videre i bil og krysset grensen til USA ved Brownsville i Texas. Der ble han plukket opp av mafiaen. Deretter ble han plassert i et privathus i Dallas. Altså ingen spor fra hotell etc. Trolig reiste han på et italienske pass. Sarti og de to andre leiemorderne inspiserte Dealey Plaza, tok bilder osv. De la deretter en plan for hvordan kryssilden mot presidentens limousin skulle utføres. Sartis plass ble på den gresskledde bakketoppen, foran presidentens bil. To skyttere posisjonerte seg bak, den ene plassert høyt, den andre lavere, omtrent i bakkeplan. Attentatet ble perfekt utført. Etterpå oppholdt skytterne seg i privathuset i Dallas ca. 14 dager til det hele hadde roet seg ned. Da ble de fløyet til Canada. Der tok andre over og fløy de ut av Nord-Amerika.

Hvilke to andre skyttere utenom Sarti deltok? De «lærde» strides. 3 navn er hete: Jean Souetre, Jean-Paul Angeletti og Francisco Chiappe. Alle var narkosmuglere, leiemordere og lykkejegere. De var ytterst farlige, og de drepte for penger. Souetre var med i OAS. 

History demands the release of complete JFK files
Kennedy i åpen bil i Dallas like før skuddene falt. I dag hadde noe slikt vært en umulighet.

 

Kongos nyvalgte statsminister Patrice Lumumba ble myrdet i januar 1961. Lumumba hadde sommeren 1960 bedt om assistanse for å stoppe borgerkrig og kaos i Kongo. Blant dem han ba om støtte var Sovjetunionen. Dette falt ikke i god jord. CIA bestemte at Lumumba måtte bort. Rivele nevner muligheten for at fransk-korsikanere var aktive i Kongo på oppdrag fra CIA som leiemordere. Dette var kort tid før Lumumba ble drept.  

Vi kan finne en linje mellom drapene på Lumumba, mordforsøkene på de Gaulle og drapet på JFK. 

Det var to motiver bak drapet på Kennedy. Hevn og penger. Mange hadde trang til å hevne seg mot Kennedy-brødrene, presidenten og justisministeren. Hva skulle hevnes?                                                                                                                                                                 

1. Høsten 1963 var flere rettssaker på gang mot mafiaen, blant andre mot Carlos Marcello. Andre i den organiserte kriminalitet var Santos Trafficante, Samuel Giancana og Johnny Rosselli. Disse rettsakene måtte stoppes.                                                          

2. Forholdet til Cuba. Både CIA og de militære hatet Kennedy p.g.a. Grisebukta i 1961 og rakettkrisen i 1962.                                                                                                      

3. Avspenning til Sovjet. Blant annet en delvis prøvestansavtale for kjernevåpen inngått i august 1963.                                                                                                                                                        

4. Borgerrettspolitikken. 

The 5 Craziest Fidel Castro Assassination Plots From the CIA
CIA skalle angivelig gjort flere hundre drapsforsøk på Fidel Castro

At mafiaen var samkjørt med CIA, viser de mange raidene mot Cuba blant annet for å drepe Fidel Castro. Etter rakettkrisen i 1962 prøvde JFK å stoppe raidene, men uten å lykkes.

Hvem var sentrale aktører i drapet på JFK? Det var mafiaen, CIA og eksilcubanere i USA. De sørget for å hyre drapsmenn, altså fransk-korsikanere. Hvorfor gå så langt av lei? Det finnes jo nok leiemordere i USA. Svaret er muligheten for benektelse. Mislykkes man, og komplottet blir avdekket, blir det lettere å komme med bortforklaringer og komme seg unna med det. 

Mafia/CIA sørget også for å ha en syndebukk som kunne ofres. Dette ble Lee Harvey Oswald. Sentrale figurer i prepareringen av Oswald var David Ferrie, Guy Banister og Clay Shaw. Alle med base i byen New Orleans. En annen som ble ofret var Jack Ruby, han var dypt inne i mafiaen. Til slutt måtte han brukes til å skyte Oswald. Selv om han nok ikke var førstevalget. 

CIA var med. Ikke minst i dekkoperasjonene i etterkant. Komplottet mislyktes på et punkt. Man fikk ikke hendene på Cuba igjen.   

(Anm: Jean Souetre brukte av og til dekknavn som Michel Mertz og Michel Roux)

(OAS: Organisation del`Armie Secrete)

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

17 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 448 ganger.

Post Views: 674

Les artikkelen direkte på derimot.no