EØS-tilhengerne arbeider frenetisk for å skjule sammenhengen med EØS-avtalen: Kraftkablene til utlandet driver strømprisene i været.

Derimot.no

LØGNENE OM KRAFTKABLENE TIL UTLANDET

Av Helge Leikanger

Nok en solid og viktig artikkel og utspill i strømdebatten og rundt den dysfunksjonelle energipolitikken som har blitt ført i over 30 år, og som dessverre fremdeles føres fra de fleste stortingpartiene, fra Kjell Erik Eilertsen:

«Kraftkablene til Tyskland og Storbritannia har vært begrunnet med forsyningssikkerhet og utvekslingsbehov. Men det er en karikatur.

De har hovedsakelig ført strøm ut av Norge og forårsaket et strukturelt skifte i strømprisen.

De som tjener på dette er kraftprodusentene med Statkraft i spissen, staten gjennom avgifter og Statnett gjennom prisdifferansen gjennom kablene (flaskehalsinntekter), skjønt kun halvparten av sistnevnte, ettersom halve flaskehalsinntekten tilfaller kabeleierne i den andre enden.

De som betaler regningen for dette er i all hovedsak norske bedrifter og husholdninger.»

Les resten av artikkelen/kommentaren på denne linken, her:

https://www.nettavisen.no/…/lognene-om…/o/5-95-373467…

Spørsmålene som Norges befolkning burde stille seg er:

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide med det miljøkatastrofale og økonomisk rådyre, såkalte Grønne skiftet?

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide å bygge miljøkatastrofale vindmøller, i vannkraftnasjonen Norge?

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide å koble det norske strømnettet sammen med det Europeiske, når vi historisk vet at svært stabil, rimelig og rikelig med grønn strøm fra Norges vannkraft, er et av Norges aller siste konkuransefortrinn?

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide at Norge etter sammenkoblingen med det europeiske strømmarkedet skal fungere som Europa sitt batteri, siden det europeiske strømmarkedet alllerede er blitt skakkjørt pga en dysfunksjonell og klimareligiøs energipolitikk gjennom flere tiår, selv om dette vil medføre at strømprisen til Norges befolkning mangedobles, og sågar også tidvis blir mye høyere enn de svært høye europeiske prisene?

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide med en skatte-og subsidiepolitikk i Norge som gjør det ulønnsomt å investere i oppgradring og utbygging av norsk vannkraft, men lukrativt å investere i miljøkatastrofal vindkraft?

 Hvilke partier/politikere synes at det er en god ide å forandre kursen, og slutte med en selvdestruktiv og dysfunksjonell energipolitikk for Norges natur, Norges befolkning sin økonomi, samt også Norge sitt gjenværende næringsliv sin økonomiske situasjon?

 Hvilke partier/politikere har allerede (eller allerede lenge hatt) en helt annen politisk kurs enn den selvdestruktive og dysfunksjonelle energipolitikken som har blitt ført i Norge i løpet av de siste ca 30 årene?

Hvilke partier/politikere må man faktisk stemme på, og hvilke partier/politikere må man faktisk unngå å stemme på ved neste valg, dersom man faktisk ønsker seg en helt annen kurs enn den selvdestruktive og dysfunksjonelle energipolitikken som har blitt ført i Norge i løpet av de siste ca 30 årene?

Og som Kent Andersen fra Demokratene påpekte i forkant av fjorårets stortingsvalg:

De som fremdeles stemmer på politikere og partier som fører en slik selvdestruktiv og dysfunksjonell klimareligiøsbasert energipolitikk, har ingen klage-eller reklamasjonsrett på høye strømregninger i etterkant av valget.

Jan Herdal kommenterer også rundt temaet:

Slikt som dette skal vekk i Tyskland. De er utslippsfrie bortsett fra vanndamp.

«Halvparten av Europas 324 kullkraftverk er enten allerede stengt, eller har annonsert stengning innen 2030 (Euractiv 23. mars 2021). 

Tyskland alene har stengt 14 av sine 17 atomreaktorer, og de siste 3 stenges innen årets utgang.

Men energikaoset er Putins feil, mener vår kommende sentralbankssjef in spe. Gjenta en usannhet lenge nok, og folk tror deg. Propagandakverna maler året rundt. 

Men Norge trenger ikke mer strøm. Vi hadde et overskudd på nesten 17 TWh i fjor. Årsaken til høy strømpris er fri eksport av kraft, og import av europeiske strømpriser. De vil bare øke videre ettersom EU legger ned stabil og rimelig kraft, uten at den erstattes. 

Dette kan vi ikke produsere oss bort fra. Det krever et nytt kraftregime, med kontroll over eksporten og over den prisen norske forbrukere må betale. 

Og når det gjelder framtida – still heller spørsmål ved de såkalte “klima- og industripolitiske målene”, som slett ikke er hogd i stein. Det er de samme interessene som vil rasere resten av norsk natur, som planlegger en vanvittig økning i kraftforbruket.»

Elektrifisering av sokkelen er svindyrt og fører ikke til globalt reduksjon i CO2. Men det tapper landet for el-energi.

Den øvrige ingressen med diverse supplerende opplysninger, er for anledningen skrevet og lånt fra Øystein Nordfjeld:

«Få kan mer om energi og energipolitikk enn Eilertsen, og her viser han på en lettforståelig måte hvordan energipolitikken og de påfølgende kablene har skapt strømkrisen vi står i. 

Legg så til følgende scenario for fremtiden:

– Tyskland stenger ned de siste seks kjernekraftverkene de har igjen. 

Nedstengingen av de første tre startet forrige uke. De siste tre stenger ned senere i år.

Tilsammen har disse stått for 13% av energiproduksjonen i Tyskland. 

Dette tapet må erstattes med kraft fra andre steder. Det blir ikke fra de snaut 30.000 vindturbinene landet har bygget siden årtusenskiftet. Mange er utslitt, andre mister subsidiene de nærmeste årene. 

Pga dette er det ventet at rundt 5000 av vindturbinene i Tyskland vil bli tatt ut av produksjon de neste tre til fem årene.

Etter å ha brukt snart 5.000 milliarder kroner på det “grønne” energiskiftet i Tyskland er heller ikke entusiasmen like stor i dag.

–  Norge elektrifiserer sokkelen. 

Dette symbolske, klimaideologiske tiltaket er ikke bare ekstremt dyrt (50 milliarder, hvor regningen til syvende og sist havner hos norske skattebetalere), men vil også kreve rundt 8% av den norske elektrisitetsproduksjonen.

– Tyskland elektrifiserer bilparken. 

Tyskland har rundt 40 millioner personbiler. En elbil krever like mye strøm pr år som en middels stor husstand.

For et par år siden gjorde jeg en grov beregning av hvor mange vindturbiner en elektrifisering av den tyske bilparken vil kreve. Jeg la da til grunn det europeiske gjennomsnittstallet for effektiviteten til landbaserte vindturbiner, 30%, og at alle bilene var Teslamodeller. Svaret ble ca 130.000 vindturbiner. 

Selv om det skulle finnes politisk vilje i Tyskland til å fortsette med det vannvittige pengeforbruket, er det verken tid eller plass til å bygge ut en slik kapasitet de nærmeste par tiårene. 

Om de likevel gjorde det, ville turbinene allerede vært utrangert fra år 2040 og utover.

Det er enda flere faktorer i dette bildet, eksempelvis omlegging fra gass til elektrisitet i husholdningene – og faktorer som går andre veien, slik som energieffektivisering. 

Men uansett hvordan man snur og vender på det er dagens energipolitikk i Europa – og spesielt i Tyskland og Storbritannia, oppskriften på full kollaps med enda høyere priser og mer ustabil energiforsyning. 

Disse prisene vil vi “importere” over kablene. Det er i sin tur en alvorlig trussel mot norske arbeidsplasser og velferden i landet vårt.

Vi må derfor ut av denne karusellen så fort som mulig. Det krever klarsyn og stort politisk mot. 

Første punkt er å skrote ideen om å elektrifisere sokkelen. Så må vi komme oss ut av avtalene som binder oss til kraftoverføringene. Det krever trolig at vi må ut av Acer. Dersom dette ikke er mulig, ser jeg ingen annen utvei enn å skrote hele EØS avtalen.» 

245 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 246 ganger.

Post Views: 341

Les artikkelen direkte på derimot.no