EØS-kontingenten skal reforhandles: EU vil ha mer av Norges gassinntekter – Lokket på i milliardstrid mellom Norge og EU

politiskukorrekt.org

Politiskukorrekt.org:

Artikkelen er hentet fra Energi og Klima. Med tittelen – Lokket på i milliardstrid mellom Norge og EU.

Med Norges skyhøye gassinntekter som bakteppe forventer EU ekstra milliarder fra Norge når det nå forhandles om EØS-kontingent for en ny periode.

Bak lukkede dører

I siste syvårsperiode har Norge, Liechtenstein og Island betalt nesten 30 milliarder kroner i EØS-kontingent (2,8 milliarder euro), eller EØS-midler som UD velger å kalle det.

Norge står alene for omkring 97 prosent av dette.

Nå forhandler Norge og Efta-partnere om hvor mye penger vi skal betale i årene som kommer. Men dette skjer i største hemmelighet bak lukkede dører.

På mer enn et halvt år har det bare vært ett formelt forhandlingsmøte mellom Norge og EU om EØS-midlene. I tillegg til penger forhandles det om markedsadgang for norsk fisk.

Kommunikasjonsrådgiver i UD, Mathias Rognved, skriver i en e-post at det har «vært uformelle møter mellom forhandlingslederne og møter i arbeidsgruppene om EØS-midler og markedsadgang for fisk og marine produkter.»

Men ingen formelle forhandlingsmøter.

Fra norsk side er det EU-ambassadør Rolf Einar Fife som leder forhandlingene.

Mer til det grønne skifte

Fra norsk side har en varslet at en vil prioritere at pengene skal gå til «prosjekter innen grønn omstilling, demokratifremme, inkluderende samfunn og beredskap for nye kriser,» skriver kommunikasjonsrådgiver Rongved.

Det grønne skiftet er blitt viktigere for EØS-midlene de siste årene. EUs djerve klimamål og de økonomiske utfordringene disse medfører, forsterker dette.

Kilde – Lokket på i milliardstrid mellom Norge og EU Energi og Klima

Innlegget EØS-kontingenten skal reforhandles: EU vil ha mer av Norges gassinntekter – Lokket på i milliardstrid mellom Norge og EU dukket først opp på Politisk Ukorrekt.Les artikkelen direkte på Politiskukorrekt.org