Energi er grunnlaget for et moderne samfunn. Mister en stabil energi vakler samfunnet.

Derimot.no

derimot.no:

Av red. PSt 

– Vi har havnet i en svært alvorlig situasjon drevet fram av en tro på globalisering framfor egenproduksjon – lav pris har vært viktigere enn selvforsyning. Men du kan ikke bytte ut gass fra Russland med vindturbiner i Nordsjøen når det ikke blåser, sa Erik Wærness, Equinors sjeføkonom på et seminar i regi av Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Dette skriver Nettavisen.

EU-kommisjonen publiserte i mars 2022 en plan for å gjøre Europa uavhengig av russisk gass innen 2030.

Ifølge kommisjonen importerer EU 90 prosent av gassforbruket sitt, og Russland er en sentral leverandør. Russland er kilde til 45 prosent av EUs gassimport, 25 prosent av EUs oljeimport og 45 prosent av EUs kullimport. Dette skrev E24.

Erik Wærness, Equinor. Skjermdump fra NUOIs video.

De vanlige optimistiske tonen på vegne av «fornybar energi» fulgte naturligvis med:

– La oss haste inn i fornybar energi med lynets hastighet, sier EU-kommisær Frans Timmermans ifølge meldingen.

– Fornybar energi er en billig, ren og potensielt endeløs energikilde, og i stedet for å finansiere fossil energiindustri andre steder, skaper de jobber her. 

Men Timmermans er politiker og propagandist, ikke fagmann på energiforsyning.

Erik Wærness i Equinor tegner derimot et dystert bilde både av energikrisa generelt og av realismen i en rask utfasing av russisk gass:

EUs mål er å erstatte den russiske gassen innen 2030. Det blir svært krevende, mener Wærness:

– Det er mulig, men ikke uten store økonomiske og sosiale kostnader.

Andre gasskilder som Norge, Nederland og Algerie kan bidra, ved siden av LNG (flytende gass fraktet med skip), men markedet er stramt, og økt import til Europa kan komme i konflikt med etterspørsel andre steder i verden.

Dette presser prisene videre oppover, og enda høyere energipriser gir industrikrise, transportkrise og hva Wærness beskriver som «gule vester»-situasjoner.

Økonomiske og sosiale kostnader som i økende fattigdom, blackout og opprør

EUs plan, i den grad et luftslott kan kalles en plan, vil drive energikostnadene ytterligere til himmels. Fattigdommen, som vi allerede kan registrere, vil øke loddrett, faren for svikt i energiforsyninga og blackout, med de enorme økonomiske og sosiale konsekvensene det vil få, vil øke dramatisk.

En oljeboikott vil skape stor dramatikk i Europa, fastslår Wærness:

– Vi undervurderer hvor viktig oljen er i mange land. Transportsektoren verden rundt stopper opp på et blunk uten olje. Det er en grunn til at Tyskland allerede har interne diskusjoner om rasjonering. Vi får gule vester, sosial uro, arbeidsløshet og «by og land»-konflikter.

Og dette er før vi tar innover oss konsekvensene for eksempelvis afrikanske land, påpeker sjeføkonomen.

Det oljeøkonomen forteller oss i klartekst, er at den politikken som føres nå kommer til å føre til økt fattigdom og nød og voldsom sosial uro, det vi kaller klassekamp. Arbeiderklassens hovedproblem når det gjelder å forsvare seg mot dette, er at de som skulle ha vært dens ledere stort sett støtter og fremmer den politikken som skaper fattigdom og nød.

Innlegget er hentet fra steigan.no

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 14

Les artikkelen direkte på derimot.no