En video fra Donbass: Terrorangrepet vi ikke skal se.

Derimot.no

Jeg har mottatt denne videoen fra Bjørn Ditlef Nistad og velger å offentliggjøre den. Det er helt avgjørende hvis en skal danne seg et realistisk bilde av situasjonen i Ukraina at alle sider i konflikten slipper til.

Det kan en vanskelig si at våre nyhetsmedier sørger for. Tvert imot. Her skal bare den ene partens syn stemples inn. Men i krig er det flere parter og slik jeg ser det er den andre sidens motiver minst like aktverdige som de vi får presentert fra den ukrainske regjeringssiden fra de vestlige nyhetsmediene.

Både nyhetsformidlingens form og innhold i våre medier er noe jeg ikke har sett maken til tidligere, selv ikke under den verste kommunisthetsen på 1950-tallet.

At en denne gangen går så langt et mange faktisk demoniserer en hel folkegruppe, russere, forteller om at nå taes alle midler i bruk. Dette er en kamp på liv og død. Det er den tredje verdenskrig som pågår i mediene våre. For den kan ikke kjempes med våpen på grunn av atomvåpnene. Men befolkningen skal ikke være i tvil hvem som er fienden. Det er alle russere både voksne, gamle, kvinner og barn, aktive kunstnere og klassiske forfattere osv. defineres som fiende.

Det er når jeg ser hva som foregår jeg plutselig forstår hvorfor mange i Tyskland støttet Hitler. Jeg må si at en avis som Klassekampen har forfalt til et lavmål. Det er helt utrolig hva en klarer å produsere akkurat nå i den redaksjonen.

Knut Lindtner

redaktør

Her er en video som dokumenterer følgene av Kiev-regimets nyligste terror-angrep mot Donbass, et rakettangrep midt på dagen mot sentrum av Donetsk som kostet 28 mennesker livet og skadet flere titalls.

Hensikten med angrepet kan ikke ha vært noe annet enn å drepe et så stort antall uskyldige mennesker som mulig. Det dreier seg altså om en ren terroraksjon.

Bildene som dokumenterer følgene av angrepet, er sterke, og man kan diskutere hvorvidt det er riktig å spre dem.

I en situasjon der massemedia og kommentatorer konsekvent fortier ofrene for Kiev-regimets terrorkrig mot Donbass, som har pågått i åtte år og fremdeles pågår, har jeg imidlertid funnet det riktig å gjøre det.

Se video om terrorangrepet her.

56 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 56 ganger.

Post Views: 107

Les artikkelen direkte på derimot.no