En av mange vaksine-effekter: Hjertebetennelse øker eksplosivt i USA.

Derimot.no

Posted In Coronavaksiner, Helse

21 mars 2022

Featured

I en lengre artikkel av Daniel Horowitz på Global Research skriver han følgende om hjertebetennelse som særlig unge menn er utsatt for:

Faktisk er det fortsatt et krav (om være vaksinert i USA red.) på mange høyskoler. Likevel er rapporter om myokarditt og perikarditt så utbredt nå at vi allerede i løpet av de første åtte ukene av 2022 er på 47 % av de totale VAERS-innrapporteringene for 2021. Det var 24 177 rapporter om perikarditt/myokarditt sendt til VAERS i 2021. 2022, like til og med 25. februar, var det 11 289 rapporter, som er nesten halvparten av fjorårets total. Her er den grafiske presentasjonen fra Open VAERS :

Jeg vet ikke annet enn at denne ene grafen sier det meste. Det forelå faktisk omtrent ingen slike årlige meldinger i USA frem til vaksineringen startet. Etter vaksine-starten har denne tilstanden slik det fremgår av grafen nærmest eksplodert. Vi merker oss dessuten at tallene for 2022 representerer bare de første to månedene. Fortsetter utviklingen i samme tempo vil grafen tredobles i forhold til 2021.

Naturligvis går ikke vår myndigheter ut med slik materiale, det vil bare føre til ytterligere skepsis om vaksinene. Og det kan vi ikke ha, for jeg regner med at det vi har vært igjennom bare var generalprøven til det som planlegges og som er i emning.

Knut Lindtner
Redaktør

51 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 51 ganger.

Post Views: 104

Featured Les artikkelen direkte på derimot.no