Dokumenter sier at koronavaksinen ble utviklet før utbruddet Bevis tyder på at SARS-CoV-2 viruset ble fremstilt i et laboratorium

Derimot.no

Av Northern Light

En avtale om hemmelighold viser at vaksiner mot Covid-19 ble levert av Moderna til University of North Carolina i 2019, nitten dager før utbruddet av Covid-19 viruset i Wuhan, Kina. Nå tyder ytterligere bevis på at det amerikanske farmasøytiske og bioteknologiske selskapet som har tjent milliarder på salget av nevnte eksperimentelle injeksjon, faktisk også er ansvarlig for å utvikle SARS-CoV-2-viruset.

Den konfidensielle avtalen sier at leverandøren Moderna sammen med «National Institute of Allergy and Infectious Diseases» (NIAID) gikk med på å overføre «mRNA-koronavirusvaksiner» utviklet og felleseid av NIAID og Moderna til mottakeren «The University of North Carolina at Chapel Hill» 12. desember 2019. Overføringsavtalen ble signert 12. desember 2019 av Ralph Baric, PhD, ved University of North Carolina i Chapel Hill, og deretter signert 16. desember 2019 av Jacqueline Quay, lisensieringsdirektør for University of North Carolina. Avtalen ble også signert av to representanter for NIAID, hvorav den ene var Amy F. Petrik PhD, en teknologi-spesialist som signerte avtalen 12. desember 2019. Den andre underskriveren var Barney Graham MD PhD, en forsker for NIAID, men denne signaturen var ikke datert.

De siste underskriverne på avtalen var Sunny Himansu, Moderna forsker, og Shaun Ryan, Modernas stedfortredende generalrådgiver. Begge signaturene ble gjort 17. desember 2019. Alle disse signeringene ble gjort før noen kjente til utbruddet av det nye koronaviruset. Det var ikke før 31. desember 2019 at Verdens helseorganisasjon (WHO) ble oppmerksom på et antall smittsomme lungebetennelsestilfeller i Wuhan, Kina. Men selv på dette tidspunktet hadde de ikke fastslått at et nytt koronavirus var årsaken, i stedet uttalte de at lungebetennelsen var av «ukjent årsak».

Det var ikke før 9. januar 2020 at WHO rapporterte at kinesiske myndigheter hadde fastslått at utbruddet skyldtes et nytt koronavirus som senere ble kjent som SARS-CoV-2 med det resulterende sykdommen kalt COVID-19. Så hvorfor ble en mRNA-koronavirusvaksine utviklet av Moderna levert til University of North Carolina 12. desember 2019?

Det samme Moderna som har hatt en mRNA-vaksine godkjent kun for nødbruk i både Storbritannia og USA for å bekjempe Covid-19. Hva visste Moderna som vi ikke visste? I 2019 var det ikke noe koronavirus som utgjorde en trussel mot menneskeheten som ville berettige en vaksine, bevisene tyder på at det faktisk ikke har vært et koronavirus som utgjorde en trussel mot menneskeheten i 2020, 2021 eller 2022 heller.

Kan det ha noe å gjøre med at Moderna faktisk er ansvarlig for å utvikle Covid-19-viruset? Den 23. februar i år publiserte Daily Mail en artikkel som viste at Moderna hadde patentert sekvensen på 19 baser (nukleotider) som koder for «Furin Cleavage-site» i Covid-19. De siterte et dokument fra forskere i India, Sveits, Italia og USA (med tittelen: MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site) der de beregnet at sjansen for at en 19 nukleotid sekvens patentert av Moderna, som tilfeldig dukker opp i Covid-19 under omstendigheter der det ikke dukker opp noe annet sted i naturen er 1 av 3 billioner.

Undersøkelsene viser imidlertid at Moderna ikke bare søkte om patent 4. februar 2016 med US9587003B2 som rapportert i Daily Mail. De søkte også faktisk 16. desember 2013 om 4 patenter med US9149506B2, US9216205B2, US9255129B2, US9301993B2. Så i realiteten hadde Moderna utviklet gen-sekvensen på 19 nukleotider som inneholder «Furin Cleavage Site» som gir Covid-19 sin evne til å overføre smitte til mennesker med patentert forskning på denne egenskapen allerede i 2013, 6 år før Wuhan-utbruddet fant sted. Ikke 3 år, som rapportert i Daily Mail og på andre nettsteder.

Det endelige kodonet (den genetiske koden) fullførte den innsatte gen-sekvensen, ‘CTCCTCGGCGGGCA’, patentert av Moderna eksisterer ikke i naturlige virus, og heller ikke det CGG-kodede Furin Cleavage-Site CCTCGGCGGGCACGT. Men de finnes naturlig i bakterier, i mennesker, i kyr og i planter. Virus kan invadere bakterier og sette inn genene sine i dem. Men bakterier kan ikke sette genene sine inn i virus. Naturen har hatt mange muligheter til å få dem inn i virus og har ikke gjort det. Derfor er den eneste måten bakteriell DNA kan havne i et virus ved menneskelig inngripen. Så Covid-19-viruset må ha vært menneskeskapt.

Vi (The Expose) publiserte to tidligere artikler om dette emnet i mars 2022 som inneholder mye flere vitenskapelige detaljer om emnet. Del to inneholder hele beskrivelsen for å bruke BLAST-databasen slik at du kan sjekke dette selv. Alle bevis tyder på at Covid-19-viruset er menneskeskapt. Nå tyder ytterligere bevis på at Moderna er ansvarlig for å fremstille viruset. Det er den mest sannsynlige grunnen til at de klarte å fremstille en vaksine mot Covid-19 før det ble offentlig kjent at det fantes, og det ser ut til at Bill Gates til og med kan ha vært med på handlingen.

Moderna bekreftet i 2016 at Bill & Melinda Gates Foundation hadde bevilget dem 20 millioner dollar for å støtte deres «prosjekt relatert til evaluering av antistoffkombinasjoner i en preklinisk sammenheng, og gjennomføringen av en første fase 1 klinisk studie av en potensiell mRNA-medisin».

Men Moderna avslører også at rammeavtalen de inngikk med Bill & Melinda Gates Foundation kan bringe den totale finansieringen opp til $100 millioner for «oppfølgingsprosjekter» som er foreslått og godkjent av Bill & Melinda Gates Foundation frem til 2022, og vilkårene i denne avtalen fastsetter at Moderna er forpliktet til å gi Bill & Melinda Gates Foundation visse «ikke-enerettslisenser».

En ikke-enerettslisens gir lisensinnehaveren rett til å ha åndsrett over vaksinene, men betyr at lisensgiveren står fritt til å bruke opphavsretten over vaksinene og tillate et hvilket som helst antall andre lisensinnehavere å bruke den samme opphavsretten. Derfor har Bill & Melinda Gates Foundation, i henhold til vilkårene i avtalen med Moderna, fått en ikke-eneretts-lisens til Moderna mRNA Covid-19-injeksjonen, og profiterer derfor på bruken.


Fra The Expose, publisert 29 Mars 2022.
Oversatt fra engelsk og noe redigert, orginal artikkel: «Confidential Documents suggest Moderna created its Coronavirus Vaccine BEFORE Covid-19 was known to exist; & further evidence suggests Moderna actually made SARS-CoV-2 in a Lab»

Artikkelen er hentet fra derimot.no sin nettside

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 2

Les artikkelen direkte på derimot.no