Dødsfallene blant trippelvaksinerte øker mest. Blant uvaksinerte faller dødstallene ifølge skotsk rapport.

Derimot.no

Dødsfall blant trippel-vaksinerte skjøt i været 495% i januar; 80 % av alle nye Covid-tilfeller er fullvaksinerte.

Plandemien av de fullvaksinerte raser videre, idet de seneste dataene viser at det store flertallet av sykehusinnleggelser og dødsfall av Wuhan-coronaviruset(Covid-19) skjer blant folk som er fullvaksinerte.

Public Health Scotland (PHS) rapporterer at forbløffende fire av fem sykehusinnleggelser og dødsfall relatert til Covid finner sted blant de vaksinerte, noe som betyr at bare 20% av sykehusinnleggelser og dødsfall som tilskrives Covid, skjer blant de uvaksinerte.

Det spørs om det var så lurt å vaksinere seg.

I følge tallene var det totale antallet av tilfeller lavere i februar enn i januar. Imidlertid består hoveddelen fortsatt av fullvaksinerte individer, inkludert trippelvaksinerte.

Dataene viser at den seneste”bølgen”av negative helsemessige utfall skjer blant de som har fått tre vaksinedoser, i den befolkningsgruppen steg dødsraten kraftig, med 495% i januar måned.

“Det totale antallet tilfeller har falt betydelig siste måned i alle befolkningsgrupper sammenlignet med antall registrerte tilfeller mellom 11.desember -21 og 7.januar -22, men i begge månedene har de vaksinerte stått for det store flertallet av tilfellene”, rapporterte Daily Expose.

“Hovedforskjellen mellom de to månedene er at de dobbeltvaksinerte sto for størstedelen av tilfellene mellom 11.desember-21 og 8. januar -22 med 145 890 registrerte tilfeller, mens de trippelvaksinerte sto for størstedelen av tilfellene mellom 8.januar og 4. februar-22 med 46 951 registrerte tilfeller.”

Plandemien ville allerede vært over hvis det ikke var for”vaksinene”

Det viser seg at forekomsten av tilfeller faller betraktelig blant de uvaksinerte mens den fortsetter å stige blant de fullvaksinerte, og spesielt blant de full-fullvaksinerte som får tre doser eller mer. Mellom 11. desember og 7. januar sto den ikke-vaksinerte befolkningen for bare 15% av alle nye tilfeller av Fauci-influensaen. En måned senere fra 8. januar til 4. februar falt den prosentandelen  til under 13%.
Samtidig sto den vaksinerte delen av befolkningen for 85% av nye tilfeller mellom 11. desember og 7. januar, men bare 9% av tilfellene fant sted blant dem som hadde fått kun en vaksinedose.(Relatert: Covid-tilfellene blant de fullvaksinerte i Taiwan ligger også svært høyt) 32 % av alle nye tilfeller i gruppen av vaksinerte forekom blant trippel-vaksinerte, men 59% fant sted blant dobbeltvaksinerte.

“Men spol frem en måned, så finner vi at de vaksinerte utgjorde 87% av tilfellene, derav utgjorde de med kun en vaksinedose 4% av tilfellene, de dobbelvaksinerte utgjorde 33% av de tilfellene, og de trippelvaksinerte utgjorde 63% av de tilfellene”, rapporterte Expose videre.

“Dette betyr at til tross for at antallet tilfeller går nedover i alle befolkningsgrupper, falt det faktisk mest blant de uvaksinerte, de med en enkelt vaksinedose og de dobbeltvaksinerte, mens det minste fallet kom for de trippelvaksinerte. Dette gir ikke mening hvis Covid-19 vaksinene er effektive. Tydeligvis er de ikke det, i hvert fall ikke når det gjelder å forhindre infeksjon”.

Antallet “smittete” sier ingenting om en sykdoms farlighet. Antallet innleggelser er et bedre mål på farlighet.

Når det gjelder sykehusinnleggelser, går det bedre og bedre for de uvaksinerte totalt sett, mens det går dårligere og dårligere for de fullvaksinerte totalt sett.

PHS-dataene viser at sykehusinnleggelser blant de uvaksinerte falt med 24 % i januar sammenlignet med desember. Sykehusinnleggelsene blant trippelvaksinerte steg samtidig med forbløffende 88%.
” Den vaksinerte befolkningen utgjorde 75% av sykehusinnleggelsene mellom 11.desember -21 og 7.januar-22, hvor 7% av de innleggelsene skjedde blant de med en vaksinedose, 46% av de innleggelsene var blant trippelvaksinerte, og 47% av de innleggelsene var blant dobbeltvaksinerte”, rapporterte Expose videre.

“Men spol fremover en måned, så finner vi at de vaksinerte sto for 80,5% av innleggelsene Av disse sto de med en vaksinedose for 6% og de innleggelsene, de dobbeltvaksinerte for 26% av de innleggelsene og de trippelvaksinerte for 68 %av de innleggelsene”. 

Oversatt av Jeanne d’Arc

Forsidebilde: Lucas Santos

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

104 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 104 ganger.

Post Views: 179

Les artikkelen direkte på derimot.no