DocTV: Doc-TV: To viktige taler på en dag – Putin og Biden. Hvor går verden?

DocTV

DocTV:

Sammen med Alf R. Jacobsen lodder vi stemningen: Hva var det Putin sa Hvordan virket han? Hvordan reagerte vestlige medier? Hvordan gjengir de ham?

Etter noen timer var det Bidens tur i Warszawa. Biden gir like dele oppfatninger som Putin. Noen tar det han sier at face value, som det han utgir seg. Andre har et mer kritisk forhold. Det er den speilvendte virkelighet. En asymmetri mellom oppfatning av Putin og Biden, avhengig av hvem man spør.

Dette i seg selv er urovekkende, for splittelsen går ikke bare mellom Vest og Øst. Den går også tvers gjennom Vesten, selv om man forsøker å overbevise om at det hersker enighet.