DocTV: Doc-TV: Kansellerings­kulturen møter motstand, men klimakrisen fortsetter

DocTV
DocTV: Doc-TV: Kansellerings­kulturen møter motstand, men klimakrisen fortsetter

DocTV:

En svenske og en danske sørget for å flytte Christian Krohgs maleri av når Leiv Eiriksson oppdaget Amerika ned i kjelleren. Selv Roald Dahl må sensureres. Men protestene gir håp.

I tillegg har Historisk Museum fremstilt Julius Cæsar som én av flere homofile keisere. Det er overraskende at ingen tilknyttet dette museet kunne påpeke enkle og velkjente fakta som at Cæsar ikke var keiser, og hans velkjente forhold til Kleopatra.

Samtidig har forskere i Leeds funnet løsningen på klimakrisen. Vi kan jo bare late som om andre verdenskrig fortsatt pågår, og gjeninnføre den populære rasjoneringen!

Dette og noen flere saker diskuterer Erling Marthinsen med Christian Skaug i kveldens sending.