DocTV: Doc-TV: Covid-løgnen rakner, men helse­tyranniet er ikke over

DocTV
DocTV: Doc-TV: Covid-løgnen rakner, men helse­tyranniet er ikke over

DocTV:

I to år levde vi under et helsetyranni, et tyranni basert på løgner, løgner som nå er blitt så store at hele fortellingen om koronaviruset og dens botemiddel faller fullstendig sammen. Likevel bruker den norske regjeringen koronapandemien som argument for å gjøre enkelte ledd i den midlertitige smittevernloven permanent.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår, står det i høringsnotatet på regjeringen.no.

Smittekarantene, isolering og andre begrensninger i bevegelsesfrihet, tiltak som ikke viste seg å hjelpe. Koronaviruset, som lakk ut på laboratoriet i Wuhan spredde seg nemlig til alle verdens hjørner. Det er forøvrig ingen «konspirasjonsteori» lenger heller, for det amerikanske energidepartementet innrømmer at pandemien trolig var forårsaket av en lab-lekkasje. Noe til og med enkelte hovedstrømsmedier har sett seg nødt til å skrive om.

I kveldens Dagsorden diskuterer Erling Marthinsen og Rebecca Mistereggen regjeringens forslag, vaksinen, «konspirasjonsteoriene» og de seneste avsløringene.

Velkommen til tirsdagens Dagsorden.