Doc-TV Spesial 16.01.2022 Når ringen er sluttet er frihet en saga blott

DocTV

Kent Andersen har i en serie artikler tatt for seg strømkrise, grønt skifte, vindmøller, veiprising og vann som alle handler om at politikk plutselig handler om at tilværelsens grunnelementer er noe du skal betale for. Men innføringen av 5G og chip i all elektronikk vil både produsenter, leverandører og myndigheter til enhver tid vite hvor du er og hva du gjør. Et slikt system kalles kontroll.

Dette er ikke dystopi, for det vil bli solgt inn som omsorg: Akkurat slik pandemipolitikken er blitt.

Pandemien har vist hvor mange mennesker som har latt seg overbevise om at de elsker Big Brother. De tror at Big Brother vil dem det beste.

Det er en siste faktor i puslespillet: digitalisering av penger. Da er du fullstendig prisgitt andres forgodtbefinnende.

Prisen for et slikt system vil være opphør av frihet: Personlig frihet, ytringsfrihet, religiøs frihet, økonomisk frihet, og den mest grunnleggende frihet: Den fysiske. Frihet til å bevege deg hvor du vil. Kanskje du ikke har passet eller pengene til å bevege deg dit du vil.

Eller som Biden sa tre ganger torsdag: Det kommer ikke an på hvem som stemmer, men hvem som teller stemmene.