Doc-TV LIVE 28.04.2022 The Great Reset – Fascisme på stereoider

DocTV

Den store dagen nærmer seg. Hele Norge står på hodet, skjelvende av forventning. Snakker vi om 17. mai? Eller julaften? Nei, det er ramadan som skal avsluttes med Id al-fitr mandag 2. mai.

Men er dette virkelig noe å feire? Hvordan har muslimer verden over utnyttet det de kaller en hellig måned?

Samtidig er verdensøkonomien i ferd med å endres radikalt. Alt virker å presse i samme retning: Det grønne skiftet, strømprisen, gassprisen, pandemien og nå krigen i Ukraina.

Vi har sett noe lignende før, og det bringer ikke frem gode assosiasjoner. Det er som fascisme på stereoider. Hvordan kan vi stå imot disse kreftene?

Disse spørsmålene diskuteres i dagens Dagsorden. Erling Marthinsen, Helena Edlund og Christian Skaug utgjør panelet.