Doc-TV LIVE 24.02.2022 Krig i øst, krise etter krise i vest

DocTV

Ukraina angripes av russiske styrker. Vestlige myndigheter fører en slags krig mot egen befolkning. Hva skjer? Hva blir konsekvensene for en vanlig nordmann?

Erling Marthinsen er tildelt programlederrollen i dag, og forsøker å analysere situasjonen. Med seg har han Alf R. Jacobsen, Hans Rustad og Christian Skaug.

Hadde dette skjedd med Trump som president? Hadde ikke Ukraina gitt fra seg atomvåpen i bytte for garantier fra NATO, ville denne situasjonen kunne ha oppstått?

Børsen stuper i Moskva, og vi belønnes med høyere strømpriser. Her skal rekordene slås. Og det grønne skiftet fortsetter for fullt.

Egeland mener vi i Vesten må bla opp. Ukraina beskrives som nærområde, selv om der er nesten 2300 kilometer mellom Oslo og Kiev.

Hans Rustad er ofte den mest optimistiske av oss i redaksjonen. Hva tenker redaktøren vår om det som skjer?

Har det interne opprøret i Vesten, symbolisert ved truckerne, noen betydning for hvilke reaksjoner Vesten kan komme med?

Vi lever virkelig i interessante tider, og det er ikke ment som noe positivt.