Doc-TV LIVE 22.12.2021 Den lille gnomen

DocTV

Tony Fauci kommuniserte med sine medarbeidere og kolleger om hvordan man kunne få stoppet munnen på leger som plapret for mye om viruset og dets opprinnelse.

-Det er som å lese kommunikasjonen mellom medlemmer av mafiafamilien Genovese om hvordan man rydder brysomme elementer av veien, kommenterte Tucker.

Nylig kom en liste som visste hvor mange representanter i Kongressen som drev handel med aksjer på områder hvor deres habilitet kunne trekkes i tvil. En av de verste er Speaker of the House, Nancy Pelosi. De driver klassisk innsidehandel: De vet hva som skal skje, og posisjonerer seg deretter.