Doc-TV LIVE 20.12.2021 Går Vesten i sovjetisk retning?

DocTV

Dinesh d’Souza spør i sin siste podcast om USA er på vei mot sovjetiske tilstander. Han nevner flere punkter som han illustrerer med eksempler: Innsnevret ytringsfrihet, sensur, dannelsen av en elite som opptrer som om loven ikke gjelder dem, forfølgelse av dissidenter, politisering av alle statlige institusjoner som skal være hevet over politikk.

Trump-tilhengere nikker gjenkjennende. Men corporate media, Big Tech og Demokratene kjenner seg ikke igjen. Det er de som driver systemet. De har sine følger i norske medier og det politiske systemet her hjemme. Den dype kulturelle opposisjonen er knapt representert på Stortinget. Mediene har gjort det nærmest til noe obskønt å nevne Trump i en positiv sammenheng.

Hvordan vil de reagere til neste år når Trump og Republikanerne er på offensiven?