Doc-TV LIVE 18.03.2022 Krigspropaganda og polarisering splitter oss ytterligere

DocTV

Russlands invasjon av Ukraina er et stort, gjørmete felt å dekke. Hva som er sant og hva som ikke er sant, er umulig å vite. Det hagler inn med meldinger om hva som angivelig skjer, om Putins angivelige motivasjoner, militære strategier og verdenssamfunnets straffereaksjoner.

Som om det ikke er vanskelig nok å navigere i, brukes invasjonen til ytterligere å polarisere mennesker. Enten så er du for Ukraina, eller så er du ond. Ved å redusere antallet til to parter, går nemlig manipulasjon mye enklere.

Dette diskuterer Erling Marthinsen og Rebecca Mistereggen i kveldens Dagsorden. Vi skal se klipp av Lara Logan og Putins tale i World Economic Forum i 2021.

Velkommen til Dagsorden.