Doc-TV LIVE 13.12.2021 Støjberg til skafottet

DocTV

Riksretten dømte Inger Støjberg til to måneders fengsel, med knusende 26 mot en stemme. Det er en demonstrativ dom. Støjberg ville følge dansk lov ego beskytte jenter under den seksuelle lavalder. Hun begikk en byråkratisk feil, og kunne fått en irettesettelse i Folketinget, en såkalt “nese”. Men riksretten, bestående av dommere og folkevalgte, ville demonstrere at de er for islamske ekteskap, ikke dansk demokrati.

Annerledes kan ikke dommen tolkes av den alminnelige borger. Støjberg beskyttet de svake og for det ble hun straffet.

Også Document er dømt, syv ganger i PFU dette året. Vi går litt nærmere inn på bakgrunnen.