Doc-TV LIVE 07.03.2022 Har Vesten gått i en felle?

DocTV

Vestens sanksjonsregime mot Russland kan stå på leirføtter. Nå viser det seg at Tyskland sier nei til boikott av russisk olje og gass. Tyskerne klarer seg ikke uten. I tillegg har Russland stanset eksporten av fosfat, kalium og nitrogen. Russland og Ukraina står for 40 prosent av verdens hveteproduksjon. Europa kan stå overfor noen svært ubehagelige overraskelser.

Disse tingene blir nevnt, men de drukner i nyhetsstrømmen.

Russerne oppfatter at USA igjen er ute etter regimeskifte. Akkurat som i Midtøsten. Det er et ord som heller ikke Kina har sans for. Likevel klynger norske medier seg til forestillingen om at Kina egentlig ønsker å distansere seg fra Russland. Det finnes ingen empiri som viser det.

Mediene fremstiller det som at Kina er redd for å miste det europeiske markedet. Dette er basert på en feillesning av styrkeforholdet. Så lenge Europa inntar en defensiv holdning er det Kina som har initiativet.

Det samme gjelder USA under Biden.

Vesten tør ikke lese Kinas holdning til Ukraina. Beijing har ingen moralske problemer med at Putin bomber i filler ukrainske byer, slik de heller ikke hadde problemer med at de bombet syriske byer.

Europa og USA står overfor en brutal oppvåkning.