Doc-TV LIVE 01.03.2022 Tvisyn er mangelvare

DocTV

Erik Selle har evnen til å se en sak fra flere sider. Han er sjokkert over Putins fremstøt inn i Ukraina, men han er også betenkt over at Vesten i flokk kaster ut, ikke bare russiske selskaper, men også russere som personer. Alle mennesker trenger en retrettmulighet, sier Selle.

Han forstår ikke at det ikke ble bygget videre på det som kom frem i samtalen mellom Macron og Putin: Russland kan få Krim og de to områdene Luhansk og Donetsk. Pluss et løfte om at Ukraina ikke skal bli med i Nato. Det kan være nok til at Putin kan trekke seg ut, men vi vet ikke om Zelenskyj og hans nærmeste vil godta en slik løsning.

Det vi har grunn til å frykte er at uten en slik løsning vil krigen eskalere.

Historieløsheten preger vår tid. Putin reoresenterer ikke russerne. Han gjør vold også på deres kultur og identitet. Russland har levert store bidrag til verdenskulturen: Dostojevskij, Tolstoy, Gogol, Solsjenitsyn. Hvor er bevisstheten om disse i dag? Den som glemmer historien, er dømt til å gjenta den, for å sitere en berømt filosof.