Doc-TV Intervju 22.03.2022 Den mystiske kabalen som minner om en blekksprut

DocTV

Vi snakker med Jonas Nilsson, mannen bak filmen Makthaverna du aldrig valde. For de fleste er World Economic Forum og the Great Reset fremdeles tåkete begrep. Vi forsøker å gi dem mer innhold, de preger nemlig våre liv og vår fremtid.

https://palaestramedia.com/