Doc-TV, del I: Minoritetenes tyranni

DocTV

DocTV:

Les saken her med vedlagte lenker og bilder:
https://www.document.no/2022/06/08/doc-tv-del-i-minoritetenes-tyranni/