Doc-TV 13.05.2022 Nostoskonferansen

DocTV
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

DocTV:

Knut Skaug Haraldsen (21) er konferansesjef for Nostoskonferansen som finner sted på Bristol hotell i Oslo lørdag 21. mai.

Vi synes dette initiativet fortjener å løftes frem. Det er nærmest uhørt med en internasjonal konferanse i Oslo om konservatisme. Det finnes knapt noe igjen i Norge som kan kalles konservativt. Her har vi unge mennesker som samler intellektuelle fra hele Europa.

Det er Foreningen for alle konservative studenter, Faks, som står for arrangementet sammen med Roger Scruton Legacy og tenketanken New Direction.

Nostoskonferansen på Bristol hotell i Oslo lørdag 21. mai: https://newdirection.online/event/nostos_conference

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar