Det langsiktige målet for USA.Å skade og å isolere Russland.

Derimot.no

Det kan være godt å ha illusjons-tenkning på plass. Det gir trygghet og ro i hverdagen. Men en lever da i virkeligheten på en løgn. En ser ikke verden slik den faktisk er og de som gjør det vil med nødvendighet måtte gjøre feile beslutninger. Det ligger i sakens natur.

Våre ledere som er plukket ut av de som styrer vår del av verden («The deep State») har fått posisjonene sine av to grunner.

For det første fordi de godter en bestemt virkelighetsforståelse: Nato/USA-ledelsens.

For det andre fordi de er karrierister og ikke kritiske sannhetsøkere.

Noen ganger hender det at det dukker opp folk med egne meninger eller som på andre måter viser evne til uavhengighet og ikke gir etter for press. Ger Liv Valla (tidligere LO-leder) var en slik person som måtte fjernes. Da en ikke hadde noe på henne brukte en av hennes medarbeidere som brekkstang for å få henne ryddet vekk.

Gerd Liv Valla måtte gå fordi hun ikke fulgte politisk den oppsatte dreieboken

Alle som får ledende stillinger har disse kreftene noe på. Og de kontrollerer mediene. Når det dukker opp ubehagelige «sannheter» om en politisk leder i mediene er det ofte fordi vedkommende ikke har fulgt det oppsatte manuset. Det spørsmålet som aldri blir stilt er hvor lenge mediene har sittet på informasjonen og hvem som tipset dem. Men det er naturligvis hemmelig, altså ikke noe folk skal vite om.

Meldingen under forteller det som vi har visst lenge. Ukrainakrigen er ikke utelukkende et russisk initiativ, men også en følge av Nato/USAs politiske dreiebok. Men slike tanker er naturligvis «russisk propaganda» ifølge våre store medier.

Faktum står likevel fast. USAs langsiktige politikk er å demontere Russland, svekke landet slik at de kan etter det gå laus på hovedfienden som er Kina. Men ingen av våre ledere tør si noe slikt. Da er det slutt på karrieren.

Knut Lindtner
Redaktør

USA og deres alliertes plan er en langsiktig strategi for å «isolere og svekke» Russland.

Fokuset skal være å skade Russland. Dette er ventet å være det som skisseres i det nye strategi-dokument fra USA og NATO.

Av Dave DeCamp

Washington Post rapporterte på lørdag at USA og deres allierte forbereder en ny verden der de ikke lenger vil prøve å samarbeide eller ha diplomatisk forhold til Russland.

I stedet planlegger de en langsiktig strategi som har som mål å «isolere og svekke» landet.

Mens Vesten har vært fiendtlige overfor Moskva i mange år, har Europa hatt glede av et robust handelsforhold til Russland. Nå er de fullstendig avhengige av import av russisk energi.

Men EU ser nå etter en mulighet til å forandre på det. De har allerede kunngjort forbud mot import av russisk kull.

EU arbeider også med planer om å forby russisk olje, og eventuell gass. Målet er å få slutt på all import av russisk energi i 2030.

Russia's strategy to destroy Ukraine army going to plan - Asia Times
Planen er å skade Russland med sanksjoner og bl.a. å få dem inn i en langvarig krig i Ukraina.

Planen er ment å skade Russland. Men Europas økonomi vil også bli rammet hardt.

Så langt har de vestlige sanksjonene gjort unntak for russiske energi-avtaler. Men det vil det altså bli slutt på dersom Europa stanser denne importen. Sanksjons – kampanjen vil vil dermed øke kraftig.

Når det gjelder den militære siden ser NATO nå helt seriøst på muligheten om å forsterke sine styrker nær Russland. 

I de siste månedene har USA sendt flere titusener nye soldater til Europa. Mange av disse blir utplassert i øst-europeiske land som grenser til Ukraina og Russland.

USAs militære vil gjerne gjøre denne økningen av tropper permanent.

Direktør for Joint Chiefs of Staff general Mark Miles har kommet med den ideen at USAs øst-europeiske allierte skal bygge opp nye permanente baser der USA-tropper kan rotere.

President Biden har signalisert at USAs mål overfor Russland er en regime-endring. Han har sagt at den russiske presidenten Vladimir Putin «ikke kan bli sittende ved makten».

En senior-diplomat fra Europa fortalte The Post at mens «vi ikke sier regime-skifte … så er det vanskelig å tenke seg et stabilt scenario så lenge Putin oppfører seg som han gjør».

Det nye fokuset på å skade Russland vil være del av det nye strategi-dokumentet.

Biden-administrasjonens nasjonale sikkerhets-strategi vil komme snart. Det er ventet å bli forandret fra det opprinnelig planlagte fokuset på Kina og hjemlige saker.

Pentagon har nylig informert kongressen om sin nye nasjonale forsvars-strategi, som fortsatt har Kina som første prioritet, men nevner også «den russiske utfordringen» som et annet område for fokuset.

NATO vil komme  med sitt nye Strategic Concept i juni.  Det forrige ble skrevet i 2010, og kalt « et strategisk partnerskap» med Russland. Men kommentarer fra NATO-ansatte har gjort det klart at dette ikke lenger er et mål.

NATO - Biography: NATO Secretary General Jens Stoltenberg
Fra Nato-motstander til krishisser og Natos generalsekretær

«Meningsfull dialog, som vi har arbeidet med før, er ikke lenger noen alternativ når det gjelder Russland» har NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sagt tidligere denne måneden.

Et tydelig tegn på Vestens kampanje mot Russland er at de pøser våpen inn i Ukraina, våpen som er ment å drepe russiske soldater.

USA har bevilget enorme 2,6 milliarder dollar i militær assistanse til Ukraina etter at Russland invaderte den 24. februar. Og mer såkalt dødelig hjelp er ventet å flomme inn.

Ansatte i Biden-administrasjonen har sagt at de venter en «langvarig» konflikt i Ukraina, en som potensielt kan vare i flere år.

De har sagt at de arbeider for å stanse konflikten. Men USA har forlatt diplomatiet med Russland som kunne være en mulighet for å avslutte kampene.

Utenriksminister Antony Blinken har ikke snakket med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov siden 15. februar.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Russian 5. generasjon Stealth Sukhoi T-50, Dragisa Braunovic

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 8

Les artikkelen direkte på derimot.no