Det er ikke lenge siden: Norge var isfritt, 3-5 grader varmere og frodigere.

Derimot.no

Jan Herdal

Det er en kjent sak at det har vært langt varmere før enn i dag i vår mellomistid, Holocene, som har vart i snaut 12 000 år. Både eldre og nyere forskning som bekrefter dette forties, fordi den ikke er politisk opportun. La oss se på et par ferske eksempler.

Leif Kullmann (2018) påviser i et nytt arbeid at temperaturen i det nordlige Sverige for 9500 år siden var 3-4 grader høyere enn i vår tid.  Rapporten er resultat av et stort prosjekt basert på innhenting og analyser av fossile trerester funnet i fjellet på stor høyde i det nordlige Sverige.

Trerestene har kommet for dagen ved at isbreer trekker seg tilbake. Metoden som er brukt er svært nøyaktig, og overtreffer all annen rekonstruksjon av skog i fjellandskap. Alle funn er gjort i svært stor høyde, ca. 600-700 meter over dagens tregrense.

En beregning basert på høyde og en temperaturendring på 0,6 grader pr. 100 høydemeter, ville tilsi at sommertemperaturen var omlag 4,2 grader varmere for 9500 år siden enn i dag. Et fratrekk for 100 meter landheving siden den tid, gir en temperaturøkning på 3,6 grader.

Ifølge Lisbeth T. Nielsen et al. (2018) var temperaturen på Grønland for 5000 til 8000 år siden 2-3 grader høyere enn i dag. En av simuleringene viser at Grønlandsisen tapte 20 prosent av sitt volum i løpet av 3000 år. De ulike alternativene tilsier at istapet tilsvarte en havnivåstigning på fra 15 centimeter til 1,2 meter.

Isdekket nådde sitt minimum for 3-4 tusen år siden, betydelig under dagens nivå, og det fortsatte å styrke seg praktis talt til denne dag. Temperaturtrenden de siste 3 000 år har med korte avvik vært ned. Ei ny istid er langt mer sannsynlig enn en varmere klode.

Holocen (fra 11 700 år før vår tid) er den andre og yngste epoken i kvartær. Den omfatter den nåværende mellomistiden og etterfulgte pleistocen som omfatter tiden fra de store istidene begynte for 2,588 millioner år siden.

Var Holocene optimum en klimatisk katastrofe?

Tvert om. Kloden yrte av liv. Ole Henrik Ellestad skriver på geoforskning.no 15. desember 2017: «Det er velkjent at Norge på slutten av Holocen-optimum for 4 000 – 8 000 år siden var isfritt, 3-5 °C varmere og vesentlig frodigere. Da var det dyreliv i Sahara og verdens største innsjø i overflate lå i Tchad.»

Denne forskningen er ikke banebrytende. Den bekrefter hva vi allerede veit. Men den er i strid med gjeldende klimadogme og tilhørende milliardindustri. Derfor forties den av politikere og medier.

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

Tidligere publisert på derimot.no

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 4 604 ganger.

Post Views: 3 864

Les artikkelen direkte på derimot.no