Det dreier seg ikke lenger om helse men om vaksinetvang: Selv om de ikke trenger den må selv de best beskytta også ta vaksinen!

Derimot.no

Nå må også de som har gjennomgått covid-19 ta vaksine for å få igjen friheten. Selv om mange studier viser at gjennomgått sykdom gir bedre immunitet mot covid-19 enn noen vaksine.

Innlegget er skrevet av Askeladden

For å sammenligne immuniteten du får fra gjennomgått sykdom kontra vaksine, måler Helsedirektoratet antistoff. Det blir seier til vaksinen hver gang, for gjennomgått sykdom gir solid immunitet uten å produsere antistoff.

Dette er årsaken til at myndighetene nå pålegger folk som har vært syke å vaksinere seg: Du SKAL delta i vaksineeksperimentet, angivelig for å utvikle antistoff mot covid-19, enten du trenger det eller ikke. 

Det er ikke lenger frivillig. Tar du ikke vaksinen straffes du.

Slik forklarer Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo hvorfor du ikke trenger antistoff mot covid-19 for å være immun etter gjennomgått sykdom.

La oss ta det med store bokstaver, slik at også immunologer får det med seg:

GJENNOMGÅTT SYKDOM GIR CELLEMEDIERT IMMUNITET (T-CELLEIMMUNITET). DETTE ER SOLID IMMUNITET UTEN ANTISTOFF.

VAKSINE GIR ANTISTOFFMEDIERT IMMUNITET (B-CELLEIMMUNITET). DETTE ER IMMUNITET MED ANTISTOFF SOM KAN TELLES.

DET GÅR IKKE AN Å PÅVISE IMMUNITET FRA GJENNOMGÅTT SYKDOM (T-CELLEIMMUNITET) VED Å LETE ETTER ANTISTOFF!

FAKTA:
9. mars i år anbefalte FHI at de som har vært syke med covid-19 får en vaksinedose fordi de utvikler lite antistoff mot covid-19. 21. juli ble anbefalingen skrevet inn i forskriften som et krav. Nå må alle som har gjennomgått sykdom ta vaksine i tillegg for å få tilgang til fordelene som følger med såkalt grønt koronasertifikat.

Så å si alle vitenskapelige studier publisert om vaksine og immunitet før 2019 konkluderer med at immunitet fra gjennomgått sykdom er bedre enn immunitet fra vaksine. Ifølge dagens myndigheter gjelder ikke dette for covid-19. Gjennomgått sykdom eller ikke, vaksine SKAL du ha.

Også i år har det kommet studier som viser klart og tydelig at gjennomgått sykdom gir sterkere immunitet mot covid-19 enn vaksine.

En studie publisert i The Lancet i juni i år konkluderer med at gjennomgått covid-19 gir 84% lavere risiko for reinfeksjon sju måneder etter gjennomgått sykdom:

“En tidligere historie med SARS-CoV-2 infeksjon var assosiert med en 84% lavere risiko for infeksjon, med median beskyttende effekt observert 7 måneder etter primær infeksjon. Denne tidsperioden er den minste sannsynlige effekten fordi serokonversjoner ikke var inkludert. Denne studien viser at tidligere infeksjon med SARS-CoV-2 induserer effektiv immunitet mot fremtidige infeksjoner hos de fleste individer.”

low light photography of man standing inside tunnel
Det er bare en vei ut.

En amerikansk studie som ble prepublisert på Medrxiv i juni i år konkluderer med at gjennomgått sykdom gir like god beskyttelse som å bli vaksinert.

Det finnes flere ferske studier som viser at naturlig immunitet alene gir bedre beskyttelse mot reinfeksjon av covid-19 enn vaksine. Det hjelper lite, for de er alle begravd under et berg med avisartikler og “faktasjekker” som påstår det motsatte: Vaksine gir mer antistoff enn gjennomgått sykdom og da gir vaksine selvsagt bedre immunitet.

Konsekvensen er at myndighetene nå har skaffet seg jokeren som gjør at de kan presse også de som har vært syke til å bli med på vaksineeksperimentet. Hvis du ikke har antistoff, er du en helserisiko på grensen til dødelig. Fuck T-celleimmunitet.

Slik forklarer Institutt for biovitenskap ved UiO forskjellen på cellemediert immunitet og antistoffmediert immunitet.

Universitetet i Tromsø har en annen forklaring, som er mer tilpasset myndighetenes fortelling, publisert i Store Norske Leksikon.

Forsidebilde: Il Vagabiondo

Tidligere publisert på derimot.no

298 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 319 ganger.

Post Views: 1 687

Les artikkelen direkte på derimot.no