Derimot: Vedtaket om palestinsk medlemskap.Nytt nederlag for USA og Israel i FN. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Israel og USA raser over at FN stemmer ja til at Palestina blir medlem av FN.

Av Tyler Durden.

Det var dramatikk på FNs generalforsamling (UNGA) fredag, da Israel forsøkte å slå tilbake et palestinsk forsøk på å bli fullt medlem av FN.

Forsamlingen vedtok en ny resolusjon som setter «Staten Palestina» på veien til et fremtidig fullt medlemskap, ved en avstemning på 143 mot 9, med USA og Israel på «nei»-siden. Resolusjonen anerkjenner Palestina som «kvalifisert», og resolusjonsteksten ble i hovedsak beskrevet som en global «meningsmåling», om det åpne spørsmålet om fullt medlemskap.

Resolusjonen anbefaler formelt FNs sikkerhetsråd at det «revurderer saken positivt.» Siden 2012 har Palestina hatt observatørstatus, som ikke er medlem. Men nå «bestemmer generalforsamlingen at staten Palestina derfor bør bli tatt opp som medlem», og den «anbefaler at Sikkerhetsrådet vurderer saken positivt», ifølge resolusjonsteksten.

Noen nye rettigheter ble også palestinerne gitt ved fredagens avstemning: «Generalforsamlingens resolusjon vedtatt på fredag gir palestinerne noen ekstra rettigheter og privilegier fra september 2024 – som et sete blant FN-medlemmene i forsamlingssalen – men de vil ikke bli innvilget en stemme», skriver Times of Israel.

Gilan Erdan, Israels FN-ambassadør.

Israel er selvfølgelig rasende, og den israelske FN-ambassadøren Gilan Erdan brukte en portabel makuleringsmaskin til å makulere FN-charteret på podiet til FNs generalforsamling, i forkant av avstemningen som vil gi nye privilegier til palestinerne i FN.

Utenriksminister Israel Katz beskrev oppgraderingen av palestinernes status i FN som en «pris til Hamas», i en uttalelse fra hans kontor. «Den absurde avgjørelsen tatt i dag på FNs generalforsamling fremhever FNs strukturelle skjevhet og årsakene til at den, under ledelse av FNs generalsekretær Antonio Guterres, har gjort seg selv til en irrelevant institusjon», sa Katz.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield var enig i at det var unødvendig, og ikke gjør noe for å fremme fred: «Siden angrepene 7 oktober har president Biden vært tydelig på at bærekraftig fred i regionen bare kan oppnås gjennom en to-statsløsning, med Israels sikkerhet garantert, der israelere og palestinere en dag kan leve side om side med samme frihet og verdighet.

Det er fortsatt USAs syn at ensidige tiltak i FN og på bakken ikke vil fremme dette målet. Generalforsamlingens resolusjon som diskuteres i dag er ikke noe unntak, og derfor vil USA stemme «nei» og oppfordrer andre medlemmer og stater til å gjøre det samme», sa Greenfield. «Forsøk på å fremme denne resolusjonen endrer ikke på realiteten av at de palestinske myndighetene for øyeblikket ikke oppfyller kriteriene for FN-medlemskap under FN-pakten», la hun til.

I Europa er Spania og Irland de siste av landene som vil gi en palestinsk stat anerkjennelse i et kontroversielt trekk. USA har veldig konsekvent stemt nei når dette blir foreslått i FN og i Sikkerhetsrådet.

Fra ZeroHedge, publisert 11 mai 2024.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker, landsoversikt over avstemning og video i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Israel & US Fume As UN Votes To Elevate Palestine’s Status.

Forsidebilde: Kajetan Sumila

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar