Derimot: Valget i Russland: Vesten elsker demokrati frem til de får det resultatet de ikke liker. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Timofey Bordachev

En av de mest underlige sakene i den turbulente historien om forholdet mellom USA og Russland etter den kalde krigen er de amerikanske myndighetenes beslutning om å redusere økonomisk støtte til Moskva etter at de frie valgene til statsdumaen i 1993 ga et betydelig antall seter i det nye russiske parlamentet til representanter for de tidligere regjerende kommunistene og det nasjonalistiske LDPR. Denne direkte reaksjonen fra Washington på resultatene av folkeviljen i et fremmed land var et perfekt eksempel på hvordan Vesten ser på naturen til og utfordrer fremmende, demokratiske institusjoner i land de anser som avhengige av den.

USA og dets allierte har forsøkt å manipulere landets politikk siden Sovjetunionen kollapset tidlig på 1990-tallet.

Det er overraskende at resten av verden fortsetter å se på demokrati som den mest pålitelige måten å sikre stabil funksjon av sosiale institusjoner. Spesielt med tanke på at amerikanerne og vesteuropeerne selv har gjort sitt beste for å overbevise oss om at demokrati og valg er instrumenter for politisk manipulasjon og ikke har noen egenverdi.

Uavhengige stater bør absolutt ikke ha behov for at deres interne politiske prosesser skal være gjenstand for utenlandsk oppmerksomhet. I klassisk internasjonal politikk er det ikke noe slikt som å «anerkjenne» noe som skjer i en stat: alle definerer sine egne interne ideer om rettferdighet, og resten av oss må merke oss dem.

Det var bare 40 utenlandske observatører til stede ved det siste presidentvalget i USA i 2020, men ingen stilte spørsmål ved legitimiteten til resultatet. Amerikanske myndigheter sendte rett og slett ikke invitasjoner til andre potensielle observatører.

Under president- og kongressvalget i USA i 2012 i flere delstater fikk OSSE-observatører forbud mot å nærme seg valglokalene under trussel om fengsel.

Mellom 500 og 1000 observatører fra vennligsinnede land og internasjonale organisasjoner var til stede under det russiske presidentvalget i helgen.


Oversatt og forkortet av Terje Sørensen,
som skrev dette som en kommentar til artikkelen ovenfor:

Fortsatt stor aktivitet i det antirussiske ekkokammeret etter presidentvalget; jeg gjør mitt beste for å avdempe støyen med noen korte merknader inspirert av et lengre innlegg fra «Russia Today» 17. mars, 2024 – https://www.rt.com/russia/594395-western-interference-in-russian-elections/

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar