Derimot: Valg i Norge: Hvorfor jeg ikke brukte min stemmerett ved gårsdagens valg.

Derimot.no

derimot.no:

Av Terje Sørensen
Pensjonert advokat

Ved flere anledninger og i ulike fora har jeg tidligere forklart hvorfor jeg neppe kom til å avgi stemme ved gårsdagens (11.9.2023) valg i Norge.

For å unngå at jeg skal bli vurdert som den kverulanten jeg vet mange mener jeg er, skal jeg svært kort gjenta hvorfor jeg ikke har utøvd min ‘stemmerett’ – av mange ansett som en ‘stemmePLIKT’.

Jeg flyttet utenlands i 1999 og har siden mer eller mindre formelt vært ‘notert’ som bosatt i to-tre ulike land i Europa. I noen år flyttet jeg ofte fra sted til sted og fra land til land. Jeg oppga derfor ingen utenlandsadresse til det norske folkeregisteret, men kun en kontaktadresse til et familiemedlem i Norge. Etter 2011 bor og er jeg ‘folkbokförd’ i Sverige. Frivillig hele tiden og mest grunnet forretningsregnskapsmessige årsaker har jeg betalt skatt og folketrygdavgift til norske etater.

Jeg er norske statsborgere med norsk personnummer, har stemmerett i Norge, men er tvunget til å legge og/eller sørge for at stemmeseddelen blir overført til stemmeurnen i Nordre Land kommune fordi sistnevnte kommune var den jeg sist bodde i Norge da jeg flyttet. Jeg har siden utflyttingen ikke hatt noen interesse knyttet til Nordre Land kommune.

Derimot eier jeg (og min bedre halvdel) en hytteeiendom i nabokommunen Nord-Aurdal, en eiendom som representerer en stor økonomisk og praktisk interesse, blant annet må det betales en rekke avgifter – renovasjonsavgifter, eiendomsskatt osv. Men jeg har altså ingen medbestemmelsesrett! Nord-Aurdal har flere ganger opplyst at jeg ikke kan ha den som folkeregisteradresse og stemmekommune. […] Men kanskje de to involverte kommunene jeg nevner, ikke er av de største og mest betydningsfulle i landet til å vekke interesse. Hadde saken dreid seg om Oslo og Bærum, tror jeg temaet hadde fenget mer. […]

For øvrig er fylkestingsvalget om mulig enda mer uinteressant for meg.

Som et PS om den ledsagende illustrasjonen (øverst i artikkelen) kan jeg informere at jeg lot min AI (KI)-venn lese gjennom det jeg har ment om emnet den seneste tiden og overlatt til ‘skapningen’ selv å ta seg til rette. Den har tydeligvis gått amok!

Les artikkelen direkte på derimot.no