Derimot: Våkner hovedstrømpressen opp nå? Thailands Bangkok Post, en ledende hovedstrømpresseavis, advarer mot å ta flere covid-vaksiner.

Derimot.no

derimot.no:

Flere covid-injeksjoner kan svekke immuniteten og føre til kreft og hjernesykdommer, rapporterer thailandsk hovedstrømpresse.

Av Rhoda Wilson

Bangkok Post er Thailands ledende engelskspråklige dagsavis som er tilgjengelig i trykte og digitale formater. I 2019 fikk Bangkok Posts nettsted 84,7 millioner sidevisninger og ble åpnet av rundt 16,7 millioner mennesker. I 2021 slo det seg sammen med New York Times og Wall Street Journal for å produsere artikler i de daglige forretningsdelene av avisen. Dette gjør at Bangkok Post er godt plassert i hovedstømpressen.

Den 14 januar 2024 publiserte Bangkok Post en artikkel med tittelen: Chula, Rangsit (universiteter): «Long Covid, vaksiner kan forårsake sykdom og død». At tilstanden kalt «long covid» eksisterer har det vært i tvil om en stund. For eksempel, i november 2021, fant en fransk studie at deltakere som ble bekreftet i laboratorietester for å ha hatt en covid-infeksjon, bare led av vedvarende anosmi eller tap av luktesans, det var ingen andre symptomer assosiert med «long covid».

«Vedvarende fysiske symptomer etter covid-smitte bør ikke automatisk tilskrives SARS-CoV-2, en fullstendig medisinsk evaluering kan være nødvendig, for å forhindre feilaktig å tilskrive viruset symptomer, konkluderte studieforfatterne.

Fordi det ikke er noe bevis for at «lang covid» – som har blitt utpekt som å ha flere langsiktige symptomer assosiert med det – eksisterer utenfor den «offisielle fortellingen», fokuserer vi vår artikkel på hva Bangkok Posts artikkel sa angående covid-injeksjoner. Dessuten nevnte hoveddelen av Bangkok Posts artikkel bare «long covid» to ganger, resten av artikkelen gjelder helseskader forårsaket av covid-injeksjoner.

Bangkok post er et engelskspråklig nyhetsbyrå i Thailand. Bildet er av forsiden på en avis fra 2015.

Bangkok Post er kanskje blant de første av hovedstrømmediene i verden som publiserer helseskadene forårsaket av covid-injeksjoner og tildekkingen av dem, uten å kalle de som slår alarm om det for «konspirasjonsteoretikere». «Flere covid-vaksinasjoner kan la skjulte sykdommer blusse opp, svekke immuniteten og føre til kreft og hjernesykdommer, ifølge forskning fra Chulalongkorn og Rangsit universitetene, uttalte Bangkok Post.

Advarselen kom fra professor Dr. Thiravat Hemachudha, direktør for Thai Røde Kors Emerging Infectious Diseases Health Science Center ved Chulalongkorn University, og Panthep Puapongphan, dekan ved College of Oriental Medicine ved Rangsit University. Prof. Thiravat og Panthep sa at det var forsøk på å skjule data om menneskene som fikk bivirkninger og ble drept av covid-vaksiner, og at det offisielle antallet personer som fikk helseskader av covid-injeksjoner derfor var urealistisk lavt. Som et resultat er mange mennesker uvitende om at covid-«vaksinene» har gitt dem bivirkninger, og de har derfor ikke vært i stand til å finne riktig behandling.

Prof. Thiravat og Panthep sa også at Thailands dødelighet har økt sammenlignet med nivåene før og under covid-pandemien. De oppfordret til en undersøkelse for å fastslå om økningen i dødsfall var relatert til covid-injeksjoner. Studier i andre land viste at covid-injeksjoner drepte noen mennesker, med skader på hjerte og karsystemene deres, inkludert hjerte, blod og luftveier, sa prof. Thiravat og Panthep. I tillegg fant Det medisinske fakultet ved Chulalongkorn University, at nesten 100 mennesker som ble covid-vaksinert hadde betennelses- og proteintilstander som indikerer hjernesykdommer, med noen som allerede viste symptomer på hjernesykdom.

Prof Dr Thiravat og Panthep bemerket også at Ramathibodi Hospital, da de refererte til et forskningsprosjekt ved Det medisinske fakultet ved Mahidol University, sa at etter en tredje covid-injeksjon hadde noen mennesker svak T-celleimmunitet. Dette betyr at flere vaksineringer kan svekke immuniteten, sa de. De virkelige dataene bør gjøres tilgjengelige for folk, slik at folk kan ta informerte beslutninger om hvorvidt de skal ha en vaksinasjon eller ikke, sa de. Samme dag som Bangkok Post publiserte sin artikkel, publiserte Thailand Medical News en artikkel som berømmet Bangkok Post for å presentere dekningen av mulige helseskader av vaksiner, og øke offentlig bevissthet om disse problemene.

Fra Epoch Times, publisert 18 januar 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: Multiple covid injections could weaken immunity and lead to cancer and brain disorders, Thai corporate media reports.

Forsidebilde: Wikipedia

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar