Derimot: Utgått på dato: Zelensky er ikke lenger Ukrainas legitime president. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Oleg Burunov

Volodymyr Zelensky’s presidentperiode løp ut på mandag den 20. mai, og det er ikke avholdt nyvalg under påskudd av krigsretten som Kiev-regimet innførte kort tid etter at Russland lanserte sin spesielle militæroperasjon i februar 2022.

«Volodymyr Zelensky’s presidentperiode løp ut den 20. mai, så å snakke om hans legitimitet gir ingen mening» sa Andrey Yakovlev, leder av ‘Yakovlev and Partners Moscow Bar Association’ til Sputnik.

President Vladimir Putin har på sin side sagt at Russland vil gå ut fra det faktum at Zelensky sin legitimitet som ukrainsk statsoverhode har gått ut på dato.

Hva sier den ukrainske grunnloven?

Ifølge Andrey Yakovlev inneholder ikke Ukrainas grunnlov noen andre instrumenter for å forlenge presidentens legitime femårsperiode, bortsett fra tidlige valg (før utløpet av fristen for å avholde valg), i tråd med en kjennelse gitt i 2014 av forfatningsdomstolen i Ukraina.

«Dette betyr at for å endre grunnloven, er det det ukrainske parlamentet som bør innføre et relevant lovforslag, som bør være basert på forfatningsdomstolens dom om dokumentets legitimitet. Lovgiverne burde ha tatt saken til avstemning for å autorisere presidenten til å fortsette å utøve sine fullmakter i en periode eller under noen omstendigheter – noe de aldri gjorde» sier Jakovlev.

På den annen side, fortsatte han, var det umulig å prøve å endre grunnloven fordi artikkel 157 fastsetter at dokumentet ikke kan endres under unntakstilstand eller unntakstilstand.

«Unntakstilstanden i landet ble innført 24. februar 2022 ved et presidentdekret og deretter ratifisert av parlamentets overveldende flertall. Dermed avskar Kiev veien til å endre Ukrainas grunnlov» påpekte Yakovlev. Han la til at det for tiden er en slags juridisk absurditet i Ukraina, der de konstitusjonelle normene og trinnene fra Zelensky og parlamentet utelukker muligheten for å endre grunnloven og gi presidenten legitimitet.

Krigsrettslovgivningen fra 2015, referert av Kiev til forsvar for presidentensmandat, strider mot grunnloven, som direkte viser til bevaringen av parlamentets legitimitet og nevner ikke presidentens status. Tilsynelatende kontrollerte forfatningsdomstolen aldri lovgivningen, ifølge Yakovlev.

Selv om Zelensky kan bli «anerkjent» av noen, vil enhver handling signert av ham etter 20. mai i år – uten noen avklaring fra forfatningsdomstolen – neppe ha rettskraft, sier formannen for Moskvas advokatforening.

Zelenskys grunnlovsstridige maktgrep midt i Ukrainas militære fiaskoer

Andrey Yakovlev blir støttet av Alexander Ignatov, administrerende direktør for ‘det russiske offentlige instituttet for valglov’, som i et intervju med Sputnik minnet om at artikkel 103 i Ukrainas grunnlov bestemmer presidentperioden til å være fem år.

Videre er det en beslutning fra 2015 i Ukrainas forfatningsdomstol om tolkningen av denne bestemmelsen «som klart og utvetydig sier at den eneste perioden som Ukrainas president kan velges for er fem år, uavhengig av omstendigheter, betingelser og unntak» sa Ignatov.

Samtidig forplikter artikkel 5 i grunnloven både presidenten og parlamentet til å handle i samsvar med loven, og forbyr spesielt maktovertakelse.

Hvem bestemmer Zelenskys legitimitet?

På spørsmål om hva man kan si om Zelenskys legitimitet sa Alexander Ignatov at «den endelige vurderingen av saken faktisk bør gis av rettssystemet i Ukraina». Eksperten minnet om at i henhold til landets valglov forutsetter utløpet av presidentperioden at det neste valget, som bare kan holdes på en dag, skal avholdes den siste søndagen i mars i presidentens siste år i embetet.

Er det noen som ser på «utgått på dato-president» Zelensky som legitim?

Alexander Dudchak, en ledende forsker ved ‘Institutt for CIS-studier’, har fortalt Sputnik at ukrainske myndigheter i prinsippet har vært illegitime siden 22. februar 2014, da et blodig kupp nøye orkestrert av Vesten skjedde i Kiev.

– Hvorfor ble Kiev-regimet anerkjent på den tiden? Dette ble ganske nøyaktig formulert av Russlands utenriksminister Sergey Lavrov. Moskva har kontakter med Kiev-regimet kun fordi ukrainske myndigheter har millioner av mennesker under sin kontroll. Men nå er alle fristene virkelig utløpt, påpekte Dudchak, og minnet om at selv i Ukraina har Volodymyr Zelensky kallenavnet «den utløpte-på-dato-presidenten».

Ifølge Dudchak er Zelensky bare legitim for Vesten. – Men Russland er ikke forpliktet til å følge Vesten – som ikke følger lovene, og som har ødelagt folkeretten i flere ti-år. Myndighetene i Russland anser ikke Zelensky som et statsoverhode, men som en marionett.

I en kommentar til Putins bemerkninger om Moskvas mulige fredssamtaler med Kiev, sa Dudchak: «Det er ingen å forhandle med i Ukraina, som også er tilfelle med Vesten.»

Russlands FN-utsending advarer mot å signere avtaler med illegitime Zelensky og som går imot sunn fornuft

Hvis et regime forblir på et ukrainsk territorium som Vesten vil se på som en etterfølger til den nåværende regjeringen – Zelensky-regimet eller lignende, som det kollektive Vesten setter til makten – vil det være en konstant trussel mot Russland fordi Vesten vil pumpe våpen inn i dette territoriet, sa Dudchak.

Han konkluderte med å understreke at «Det er det samme for Russland, som vil være de som bestemmer til slutt, fordi myndighetene i Russland fokuserer på å fortsette å implementere hovedmålet for sin spesielle militæroperasjon – å kvitte verden med den nynazistiske trusselen som Kiev-regimet utgjør.»


Fra Sputnik International, publisert 26. mai 2024.
Oversatt fra engelsk av Per Egil Søgaard: Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: Expired: Why is Zelensky No Longer Ukraine’s Legitimate President?

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar