Derimot: Utenkelig nå, men hva i en håpefull fremtid: Kan Russland og Tyskland bli Europas samarbeidshegemoner? – Derimot

Derimot.no
Derimot: Utenkelig nå, men hva i en håpefull fremtid: Kan Russland og Tyskland bli Europas samarbeidshegemoner? – Derimot

derimot.no:

Av Terje Sørensen

Min interesse og begeistring for «tyskheten» begynte allerede i min tidlige ungdom under mine første besøk til noen av de land der den var markant. Og gløden og gleden har økt og økt etter hvert som jeg gransket germanismens historie og forsto å dempe den fobi som især har vært rådende etter 2. verdenskrig. At jeg som voksen bodde og arbeidet i Tyskland i snaue 15 år, økte òg min entusiasme og interesse.

De samme positive kjensler for Russland og «russiskheten» tok til mange å senere; især var min lidenskap for russisk litteratur og annen kunst en kraftig pådriver – og jeg har tidligere fortalt om den gangen jeg nesten besvimte under synet jeg opplevde i Tretjakovgalleriet i Moskva for et snes år siden. Dog har nok den Sovjetunion-fobien jeg følte frem til landet igjen ble til Russland, utvilsomt preget meg negativt.

I samme åndedrag nevner jeg: USA var den helt store og dominerende hegemonen for meg født straks etter 2. verdenskrig og varte frem til jeg forsto hvilke «dypstatskrefter» som styrte landet. Mens alle andre positive trekk ved landet gradvis har forsvunnet og forsvinner for meg, ligger i alle fall min begeistring fortsatt stabilt i musikken med Sinatra, Elvis og Goodman & Co – de også dog langt på vei styrt av «de vanlig mistenkte».

Så, etter denne innledning, til hovedpoenget: Kan et tettere samarbeid mellom Russland og Tyskland ha betydelige konsekvenser for Europa, både positive og negative? Her er noen tanker i så måte:

Fordeler

Økonomiske fordeler

1. Økt handel og investeringer: Et tettere økonomisk samarbeid kan føre til økt handel og investeringer mellom de to landene, noe som kan styrke økonomiene deres og skape nye arbeidsplasser.

2. Energiressurser: Russland er en stor leverandør av energi til Europa, spesielt naturgass. Et tettere samarbeid kan sikre stabil energiforsyning og potensielt lavere priser.

3. Teknologioverføring: Tyskland er kjent for sin avanserte teknologi og industri, mens Russland har sterke ressurser innen råvarer og energi. Samarbeid kan føre til teknologioverføring og felles utvikling av nye teknologier.

Militære fordeler

1. Stabilitet og sikkerhet: Et militært samarbeid kan bidra til å redusere spenninger mellom Russland og NATO-landene, og dermed øke stabiliteten i regionen.

2. Kampen mot terrorisme: Felles innsats mot terrorisme og andre sikkerhetstrusler kan bli mer effektiv med tettere samarbeid.

Kulturelle fordeler

1. Kulturell utveksling: Økt samarbeid kan fremme kulturell utveksling og bedre gjensidig forståelse mellom folkene i de to landene.

2. Utdanningssamarbeid: Samarbeid mellom universiteter og forskningsinstitusjoner kan styrke utdanning og forskning i begge land.

Ulemper

Økonomiske ulemper

1. Avhengighet: Et tettere økonomisk samarbeid kan gjøre Tyskland og Europa mer avhengige av russiske ressurser, noe som kan være risikabelt hvis politiske spenninger øker.

2. Konkurranse: Økt russisk-tysk samarbeid kan skape konkurransefortrinn som kan være til ulempe for andre europeiske land, noe som kan skape splittelser innen EU.

Militære ulemper

1. NATO-samarbeid: Tyskland er et viktig medlem av NATO, og et tettere militært samarbeid med Russland kan skape mistillit blant andre NATO-medlemmer og svekke alliansen.

2. Sikkerhetsrisiko: Hvis Russland bruker samarbeidet for å få tilgang til vestlig militær teknologi og informasjon, kan det utgjøre en sikkerhetsrisiko for Europa.

Kulturelle ulemper

1. Politisk påvirkning: Økt kulturelt samarbeid kan føre til økt russisk politisk innflytelse i Tyskland og Europa, noe som kan være problematisk hvis det brukes til å fremme autoritære verdier.

2. Sosiale spenninger: Tettere kulturelle bånd kan også føre til sosiale spenninger, spesielt hvis det oppstår konflikter om verdier og normer.

Konklusjon

Et tettere samarbeid mellom Russland og Tyskland har potensial til å bringe mange fordeler, spesielt innen økonomi og sikkerhet, men det medfører også betydelige risikoer og utfordringer. Det er viktig for Europa å balansere disse fordelene og ulempene nøye, og sørge for at eventuelle samarbeid avtaler bidrar til regional stabilitet og fremmer demokratiske verdier.

Jeg er ikke helt på jordet og ute av kurs: Les blant annet «Russia and Germany: From Estranged Partners to Good Neighbors»

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar